HR แบบไหน โดนใจคนในองค์กร

HR แบบไหน โดนใจคนในองค์กร

เมื่อพูดถึงตำแหน่ง HR หรือ ฝ่ายบุคคลในองค์กร ปฎิเสธไม่ได้เลยว่ากลายเป็นตำแหน่งที่จะถูกมองบน หรือไม่ก็เบ้ปากใส่ แล้วทำไม HR ถึงกลายเป็นตำแหน่งงานที่พนักงานไม่ชอบกันนะ

.

ถ้ามองจากหน้าที่ภาระงานหลักของตำแหน่งงานนี้ ก็คือ คนกลาง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รักษาผลประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่ายภายใต้กฎหมาย แต่ในบางองค์กรกลายเป็นว่า HR จ้องจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทจนเอาเปรียบพนักงานเกินไป (หารู้ไม่ HR ก็ถูกบีบมาเหมือนกัน) อีกหน้าที่คือดูแลความเรียบร้อยภายในองค์กรจนบางที่กลายเป็น HR จู้จี้จุกจิก พนักงานคนอื่น ๆ ก็พลอยไม่ชอบและร้องหยีใส่

.

แต่!!! การที่พนักงานคนอื่นไม่ชอบฝ่าย HR อาจไม่ใช่เพราะหน้าที่ที่ HR ต้องทำก็ได้นะ บางคนอาจเข้าใจในหน้าที่ของ HR และไม่นำเรื่องนี้มาเป็นสาเหตุความไม่พอใจส่วนบุคคล แต่อาจเป็นเพราะการวางตัว การปฏิบัติตัว และนิสัยส่วนตัวของ HR คนนั้น ๆ ก็ได้

.

แล้วทำอย่างไรถึงจะเป็น HR มืออาชีพ

.

ทำงานเหนือความคาดหวัง

HR ไม่จำเป็นต้องอ่านใจพนักงานทุกคนออกหรอก แต่ถ้า HR สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ สร้างความประทับใจให้พนักงานได้ คงดีไม่น้อย  และสิ่งที่จะได้รับกลับมาก็คือ ความไว้วางใจจากพนักงาน ทัศนคติที่มีต่อ HR ก็จะเปลี่ยนแปลงไป คิดเสมอว่า HR คืองานบริการอย่างหนึ่ง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะทำให้เราเข้าใจเขาและเขาจะเข้าใจเรามากขึ้นค่ะ

.

รอบรู้

รอบรู้ในเรื่องที่ HR ต้องรู้ และควรรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพราะเราอาจต้องคอยตอบคำถามพนักงานในหัวข้อซ้ำ ๆ เดิม ๆ อยู่เสมอ ถามแล้วก็อาจจะมาถามอีกได้ เช่น วิธีการยื่นภาษีที่จะโดนถามทุกปี กฎหมายแรงงานข้อนี้เป็นอย่างไร “HR อธิบายหนอ่ยสิ” ถ้าเรารอบรู้ก็จะสามารถตอบคำถามพนักงานได้  และยังอธิบายเพิ่มเติมให้พนักงานเข้าใจชัดแจ้งมากขึ้นอีก ก็จะสร้างความเป็นเมื่ออาชีพให้ HR และยังทำให้พนักงานไว้ใจให้จัดการสิ่งต่าง ๆ ให้ ไม่ใช่มอง HR เป็นเพียงตัวแทนนายจ้าง

.

มนุษยสัมพันธ์ดี

HR เป็นงานที่ต้องติดต่อกับคนทั้งองค์กร รวมถึงภายนอกองค์กรด้วย การมีมนุษยสัมพันธ์ดีจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้น เมื่อมนุษยสัมพันธ์ดี ภาพลักษณ์ HR ทำตัวเป็นเจ้าของบริษัทก็จะหายไป เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขด้วยการประณีประนอมได้

.

สื่อสารเป็นเลิศ

หน้าที่สำคัญอีกประการของชาว HR คือการประกาศ อัพเดทข่าวสาร แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้คนในองค์กรทราบ แน่นอนว่าการสื่อสารจะมีคุณภาพนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก นั่นคือ ผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร หากผู้ส่งสาร (HR) สื่อสารได้ไม่ดีจนผู้รับสารเข้าใจผิด หากเป็นเรื่องร้ายแรง HR คงตกเป็นเป้าเตรียมเข้าห้องดำแน่นอน

.

หลายองค์กรมีเกณฑ์การประเมินพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะ Hard Skills หรือ  Soft Skills แต่สำหรับ HR หลายคน การถูกยอมรับและถูกพูดถึงในทางที่ดีจากพนักงานในองค์กร คงเป็นความสำเร็จขั้นแรกของสายอาชีพนี้แล้วแหละค่ะ

.

Reference :

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/4-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-hr/

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600