Post Archive by Month: April,2023

Data Scientist อาชีพที่กำลังมาแรง

Data Scientist คืออะไร Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฟังชื่อแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าตกลงอาชีพ Data Scientist คืออะไรกันแน่? ทำหน้าที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือเปล่า จริงๆ แล้วชื่อเรียกก็มาจากลักษณะงานของอาชีพนี้โดยตรง ที่ทำงานวิเคราะห์ Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สร้างสรรค์โปรโมชั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น แต่ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้ ก็ต้องผ่านขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน ทดลอง และหาผลลัพธ์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist) โดยรวมแล้วบทบาทความรับผิดชอบของอาชีพ Data Scientist นั้นค่อนข้างกว้าง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละองค์กร บางคนอาจจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ขณะที่บางองค์กรต้องการคนที่สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ กระบวนการทำงานของอาชีพ Data Scientist คือ ตั้งสมมติฐาน → ค้นคว้าหาข้อมูล → วิเคราะห์ข้อมูล → สร้างแบบจำลอง → สื่อสารผลลัพธ์ ทักษะที่จำเป็น Data Scientist คืออาชีพที่บูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งทักษะทางตรง (Hard skill) และ ทักษะทางอ้อม (Soft skill) ประกอบไปด้วย ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

Continue reading

Scrum คืออะไร รู้จักหนึ่งในแนวคิดการทำงานแบบ Agile พร้อมวิธีการทำ

Scrum คืออะไร Scrum คือรูปแบบการทำงานลักษณะหนึ่ง ที่ช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่มีความซับซ้อน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อตอบรับการทำงานที่มีความยืดหยุ่น ผ่านการเน้นการทำงานแบบเป็นทีม มากกว่าการเจาะลึกไปที่ขั้นตอนของการดำเนินการ นอกจากนี้ยังช่วยวัดผลและสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากเกิดปัญหาก็สามรถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ซึ่ง Scrum คือหนึ่งในแนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วยนั่นเอง ข้อดีของการทำโปรเจกต์ด้วย Scrum Framework ก่อนจะไปเจาะลึกถึงขั้นตอน หน้าที่ และวิธีการทำ Scrum เรามาดูข้อดีของ Scrum กันก่อน ว่ามีอะไรบ้าง ช่วยเกิดความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สามารถจัดการและวางแผนการทำงานได้ง่ายขึ้น ผ่านการแบ่งโปรเจกต์ออกเป็นขั้นตอนย่อย เป็นลักษณะการทำงานที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ มีขั้นตอนในการทดสอบ ช่วยให้สามารถพบปัญหาและแก้ไขได้ทันที ช่วยพัฒนาการทำงานแบบเป็นทีม พร้อมการสื่อสารระหว่างทีมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อเสียของการทำโปรเจกต์ด้วย Scrum Framework นอกจากข้อดีแล้ว ก็ยังมีข้อเสียของ Scrum ที่ควรรู้ก่อนหยิบวิธีการนี้ไปใช้กับการทำงานในทีม ดังนี้ หลายครั้งการใช้รูปแบบการทำงาน Scrum ทำให้กำหนดงานเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจน หากคนหนึ่งคนใดในทีมไม่รับผิดชอบกับงานของตัวเอง ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่งานจะไม่สำเร็จ Daily Stand-up อาจทำให้ทีมรู้สึกเบื่อหน่ายได้ มีความท้าทายสูงหากนำรูปแบบการทำงาน Scrum ไปใช้กับทีมขนาดใหญ่ หากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งออกจากทีมในระหว่างการทำงาน

Continue reading

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr