Uncategorized

Data Scientist อาชีพที่กำลังมาแรง

Data Scientist คืออะไร Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฟังชื่อแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าตกลงอาชีพ Data Scientist คืออะไรกันแน่? ทำหน้าที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือเปล่า จริงๆ แล้วชื่อเรียกก็มาจากลักษณะงานของอาชีพนี้โดยตรง ที่ทำงานวิเคราะห์ Big Data หรือข้อมูลจำนวนมหาศาลในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สร้างสรรค์โปรโมชั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น แต่ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้ ก็ต้องผ่านขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน ทดลอง และหาผลลัพธ์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ (Scientist) โดยรวมแล้วบทบาทความรับผิดชอบของอาชีพ Data Scientist นั้นค่อนข้างกว้าง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละองค์กร บางคนอาจจะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเพียงอย่างเดียว ขณะที่บางองค์กรต้องการคนที่สามารถนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ กระบวนการทำงานของอาชีพ Data Scientist คือ ตั้งสมมติฐาน → ค้นคว้าหาข้อมูล → วิเคราะห์ข้อมูล → สร้างแบบจำลอง → สื่อสารผลลัพธ์ ทักษะที่จำเป็น Data Scientist คืออาชีพที่บูรณาการองค์ความรู้หลายด้าน ทั้งทักษะทางตรง (Hard skill) และ ทักษะทางอ้อม (Soft skill) ประกอบไปด้วย ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

Continue reading

Scrum คืออะไร รู้จักหนึ่งในแนวคิดการทำงานแบบ Agile พร้อมวิธีการทำ

Scrum คืออะไร Scrum คือรูปแบบการทำงานลักษณะหนึ่ง ที่ช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่มีความซับซ้อน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อตอบรับการทำงานที่มีความยืดหยุ่น ผ่านการเน้นการทำงานแบบเป็นทีม มากกว่าการเจาะลึกไปที่ขั้นตอนของการดำเนินการ นอกจากนี้ยังช่วยวัดผลและสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากเกิดปัญหาก็สามรถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ซึ่ง Scrum คือหนึ่งในแนวคิดการทำงานแบบ Agile ด้วยนั่นเอง ข้อดีของการทำโปรเจกต์ด้วย Scrum Framework ก่อนจะไปเจาะลึกถึงขั้นตอน หน้าที่ และวิธีการทำ Scrum เรามาดูข้อดีของ Scrum กันก่อน ว่ามีอะไรบ้าง ช่วยเกิดความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น สามารถจัดการและวางแผนการทำงานได้ง่ายขึ้น ผ่านการแบ่งโปรเจกต์ออกเป็นขั้นตอนย่อย เป็นลักษณะการทำงานที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ มีขั้นตอนในการทดสอบ ช่วยให้สามารถพบปัญหาและแก้ไขได้ทันที ช่วยพัฒนาการทำงานแบบเป็นทีม พร้อมการสื่อสารระหว่างทีมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อเสียของการทำโปรเจกต์ด้วย Scrum Framework นอกจากข้อดีแล้ว ก็ยังมีข้อเสียของ Scrum ที่ควรรู้ก่อนหยิบวิธีการนี้ไปใช้กับการทำงานในทีม ดังนี้ หลายครั้งการใช้รูปแบบการทำงาน Scrum ทำให้กำหนดงานเลื่อนออกไปเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่มีระยะเวลาที่ชัดเจน หากคนหนึ่งคนใดในทีมไม่รับผิดชอบกับงานของตัวเอง ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่งานจะไม่สำเร็จ Daily Stand-up อาจทำให้ทีมรู้สึกเบื่อหน่ายได้ มีความท้าทายสูงหากนำรูปแบบการทำงาน Scrum ไปใช้กับทีมขนาดใหญ่ หากมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งออกจากทีมในระหว่างการทำงาน

Continue reading

คนหางานจบใหม่ทำอย่างไรให้ดูโดดเด่นกว่าเพื่อนในรุ่น

คนหางานจบใหม่ทำอย่างไรให้ดูโดดเด่นกว่าเพื่อนในรุ่น นอกจากความจับต้นชนปลายในช่วงหางานจบใหม่แรก ๆ แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแข่งขันในตำแหน่งงานค่อนข้างสูง เพราะไม่ใช่แค่คุณที่จบใหม่ คนในสาขาวิชาเดียวกับเราก็จบออกมาพร้อมกันหลายพัน หลายหมื่นคน หากเป็นสายงานเฉพาะทาง มีความต้องการในตลาดงานสูงก็แล้วไป อาจจะไม่ต้องกดดันมาก แต่ถ้าเป็นสายงานแมส ไม่จำเป็นต้องจบเฉพาะทางมาก็ทำได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นสายสังคม ก็อาจจะต้องเจอกับการแข่งขันและคู่แข่งจากหลากหลายสถาบัน 5 วิธีที่คนหางานจบใหม่จะโดดเด่นกว่าใคร ในเมื่อจะเข้าสู่สนาม ขึ้นสู่สังเวียนของการแข่งขันเรื่องงาน การทำตัวเองให้พร้อม มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าผู้ร่วมลงสนามคนอื่น ๆ ก็จะยิ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ผู้ว่าจ้างจะเลือกเรามากกว่าใคร อย่าลืมว่าการเตรียมพร้อมที่ดีย่อมนำมาซึ่งความมั่นใจ ถึงจะอยู่ในช่วงหางานจบใหม่ก็ไม่ต้องหวั่นใจ หากเราเก็บสกิลต่าง ๆ จนแน่นแล้ว ตำแหน่งงานในฝันย่อมเป็นจริงได้สักวันอย่างแน่นอน 1. เติมทักษะต่าง ๆ ให้รอบด้าน ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย อย่าลืมเก็บเกี่ยวและสั่งสมทักษะต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ทั้งเรียนทั้งเล่น โดยทักษะที่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเรื่อง Hard Skill เท่านั้น จะ Soft Skill ก็ได้ ขอแค่เป็นสิ่งที่คุณสนใจ อยากจะพัฒนาหรือเติมตัวเองในด้านนั้น ๆ ให้เต็มมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเรื่องวิชาการเสมอไป แต่ขอแค่เป็นเรื่องที่มีหลักฐานหรือสิ่งที่พอวัดผลได้เป็นพอ ยกตัวอย่างง่าย ๆ หากคุณสนใจในงานเขียน การลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนในหลาย ๆ รูปแบบก็เป็นช่องทางหนึ่ง

Continue reading

วิธีป้องกัน CESIUM 137 กัมมันตรังสี สารสุดอันตราย

วิธีป้องกัน CESIUM 137 กัมมันตรังสี สารสุดอันตราย CESIUM 137 เป็นสารกัมมันตรังสีที่มีความเป็นอันตรายสูงและเป็นผลมาจากการระเบิดนิวเคลียร์ โดยมีการใช้งานและจำหน่ายในหลายประเทศ แต่ถูกห้ามใช้งานในประเทศไทยด้วยกฎหมาย CESIUM 137 สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางอาหาร น้ำดื่ม หรือการหายใจเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ และสามารถสะสมตัวในร่างกายได้ เมื่อสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย จะเกิดผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกาย เช่น การสะสมตัวในเนื้อเยื่อ และเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง วิธีการป้องกัน CESIUM 137 คือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารกัมมันตรังสี และหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร น้ำดื่ม และอากาศที่มีสารกัมมันตรังสีซึ่งอาจเป็นต้นตอของ CESIUM 137 นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เทคโนโลยีการทำความสะอาดและกำจัดสารกัมมันตรังสีจากพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีเช่น การใช้สารเคมี หรือการใช้เทคโนโลยีการถ่ายกล้องอินฟราเรด หากมีความเสี่ยงในการสัมผัสกับ CESIUM 137 ควรรีบหนีออกจากพื้นที่ และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและตรวจสอบสุขภาพ ด้วยความรู้สึกถึง CESIUM 137 นี้ หวังว่าจะช่วยเพิ่มความตระหนักและความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ CESIUM 137 และวิธีป้องกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการใช้เทคโนโลยีหรือสารกัมมันตรังสีในการผลิตหรือการใช้งานนั่นเอง เพื่อดูแล SEO ให้เนื้อหานี้เข้ากับความต้องการของผู้ค้นหา ควรใช้คำสำคัญเกี่ยวกับ CESIUM 137

Continue reading

เขียนโปรแกรม ให้เป็นไม่ยาก แค่เริ่มต้นให้ถูก

เขียนโปรแกรม ให้เป็นไม่ยาก แค่เริ่มต้นให้ถูก ถ้าอยาก เขียนโปรแกรม เป็น เริ่มต้นอย่างไรดี หนึ่งในคำถามที่คนอยากเป็นนักเขียนโปรแกรมอยากรู้ เพราะการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นไม่เพียงช่วยให้มีพื้นฐานที่ดี แต่ต่อยอดความเป็นมืออาชีพได้ในอนาคต และไม่ว่าจะอายุเท่าไรคุณก็ เขียนโปรแกรม ได้แค่อยากจะทำ เรื่องต้องรู้ก่อนเป็นนักเขียนโปรแกรม ก่อนเป็นนักเขียนโปรแกรมต้องสำรวจตัวเองว่าพร้อมจะเหนื่อยไหมอันนี้คือข้อแรก เพราะเมื่องานของเราไปถึงผู้ใช้งาน ต้องดูแลโค้ด แก้ปัญหาบั๊กอยู่ตลอด หรือหากโดนติก็ต้องปรับปรุง เงินเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การจบงานได้ ทำตามเงื่อนไขได้ ยิ่งได้ภาษาอังกฤษยิ่งดี สำหรับใครที่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพจำว่าต้องฝึก ฝึก และฝึก โปรแกรมเมอร์ฝึกได้ การจะเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องฝึกฝนที่จะคิดแก้ปัญหา รู้ว่าปัญหาคืออะไร และจะแก้อย่างไร เช่น ขี้เกียจไปซื้ออาหาร คิดแอปพลิเคชันอย่างไลน์แมนให้มีฟังก์ชันไปซื้อให้แทน เมื่อคิดได้แล้วให้ออกแบบฐานข้อมูล คิดว่าระบบควรมีอะไรบ้าง อย่ากลัวผิดอย่ากลัวเพิ่ม ให้คิดไปเรื่อย ๆ หลังจากนั้นเลือกใช้ภาษาที่ชอบและคิดว่าใช่ อาทิ if – else, loop ฯลฯ และอย่ากลัวกับการ error ต้องกล้าและจัดการอย่างมั่นใจ ที่สำคัญหาคอร์สเรียนที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มความชำนาญและความรู้ใหม่ ๆ ทักษะสำหรับโปรแกรมเมอร์ ภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่จำเป็นมากเพราะภาษาที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจะไม่เข้าใจ Error แก้ปัญหาไม่ได้

Continue reading

10 วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 และการดูแลตนเอง

1. ติดตามคุณภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 เมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น สามารถโหลดแอปพลิเคชันวัดค่าฝุ่นละอองได้ หรือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยตรวจสอบในบริเวณที่ตนเองอยู่อาศัย หรือบริเวณใกล้เคียง หรืออาจใช้เครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 2. สวมหน้ากากอนามัย วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 หน้ากากอนามัย จะช่วยลดความเสี่ยมทั้งโรคโควิด 19 และป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน แนะนำให้เราเลือกหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 อย่างเช่น หน้ากากอนามัย N-95 และต้องรู้จัก วิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง 3. ปิดหน้าต่าง วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 ถ้าอากาศภายนอกเต็มไปด้วยฝุ่น pm 2.5 ละอองต่างๆ ควรปิดหน้าต่างให้สนิท เพื่อไม่ให้มลพิษอากาศเข้ามาภายในอาคาร แต่คุณควรใช้เครื่องฟอกอากาศมาเป็นตัวช่วยนะ เพราะถ้าปิดห้องนานเกินไป จะทำให้ระบบไหลเวียนอากาศไม่เพียงพอ รู้สึกอึดอัดได้ 4. สวมใส่แว่นตากันฝุ่น วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะที่ผู้ขับขี่รถมอไซค์ในเมืองหลวง หรือผู้ที่ต้องเดินทางมาทำงานในสถานที่แออัด มักจะได้รับฝุ่น pm

Continue reading

คำนวณภาษี 2565 รายได้เท่าไหร่ต้องจ่ายภาษี พร้อมรายการลดหย่อนที่ควรรู้

คำนวณภาษี 2565 รายได้เท่าไหร่ต้องจ่ายภาษี พร้อมรายการลดหย่อนที่ควรรู้ ใครต้องเสียภาษีบ้าง ? คำว่า “บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้” คือ ใครก็ตามที่ทำงานและมีรายได้ กรมสรรพากรกำหนดไว้ว่า หากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี จะต้องทำการ “ยื่นแบบแสดงรายการภาษี” ไม่ว่ารายได้นั้นจะมาจากเงินเดือน รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน รายได้ที่เป็นปันผลจากการลงทุน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รายได้จากการรับจ๊อบเสริม หรือรายได้จากการทำธุรกิจต่าง ๆ โดยกำหนดการยื่นภาษีจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ – มนุษย์เงินเดือน (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ที่มีรายได้จากเงินเดือนเป็นหลัก จะยื่นแบบปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป – เจ้าของกิจการหรือใครก็ตามที่มีรายได้หลักเป็นการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากการรับเหมา เงินได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ (ภ.ง.ด.94) แบบนี้จะต้องยื่นภาษี 2 ครั้ง คือ ยื่นตอนกลางปีภายในเดือนกันยายนของทุกปี และช่วงท้ายปีก่อน 31 มีนาคม ของปีถัดไป เพื่อเป็นการสำรุปรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา มีรายได้เท่าไหร่ถึงต้องจ่ายภาษี หากเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องทำการ

Continue reading

Full Stack Developer คืออะไร พร้อมทักษะจำเป็นในการทำงาน

Full Stack Developer คืออะไร พร้อมทักษะจำเป็นในการทำงาน Full Stack Developer คือตำแหน่งอะไร มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง Full Stack Developer คือนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องอาศัยทักษะแบบอัดแน่นในการช่วยพัฒนาทั้งในส่วนของ Front End และ Back End หรืออธิบายง่าย ๆ ก็คือต้องเป็นคนที่สามารถดูแลระบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านของเว็บไซต์ได้นั่นเอง แต่จริงๆ แล้วคนที่ทำงานตำแหน่ง Full Stack Developer อาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งในด้านการพัฒนาทั้ง Front End และ Back End แต่ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องทำหน้าที่ในการดูภาพรวมของทั้งหมด และเชื่อมต่อทั้งหน้าบ้านกับหลังบ้านเข้าด้วยกัน จริง ๆ แล้วในส่วนของการดูแลหน้าบ้านและหลังบ้านนั้น ก็จะมีตำแหน่ง Front End Developer และ Back End Developer แยกตัวออกมาอยู่แล้ว แต่ความสำคัญของตำแหน่ง Full Stack Developer นั่นก็คือคนกลางที่จะคอยช่วยพัฒนาหรือประสานให้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งหากขาด Full Stack Developer ไป ก็อาจทำให้โปรเจกต์นั้น ๆ

Continue reading

เทคนิคเปลี่ยนสายงานไปสายไอที

เทคนิคเปลี่ยนสายงานไปสายไอที ถึงแม้ว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสายงานนี้มาก่อน แต่ยังอยากเปลี่ยนสายงานก็อย่าเพิ่งท้อใจไป เพราะการเปลี่ยนสายงานไม่มีคำว่าสายเกินไป หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และทำงานหนัก คุณก็สามารถสร้างเส้นทางสายอาชีพที่ดีได้ วันนี้เรามาพร้อมกับบทความดี ๆ เกี่ยวกับเคล็ดลับการเปลี่ยนสายงานมาสายไอทีให้คุณได้อ่านกัน วิธีการเข้าสู้เส้นทางสายอาชีพไอที (แม้ไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีมาก่อน) 1. เน้นทักษะที่เปลี่ยนถ่ายได้ ก่อนอื่นคุณควรจะสำรวจตัวเองก่อนว่ามีทักษะไหนที่เป็นจุดแข็งของคุณบ้าง การไม่มีประสบการณ์ด้านไอทีไม่จำเป็นต้องเป็นจุดอ่อนเสมอไป ดังนั้นคุณควรเน้นจุดแข็งที่เป็นทักษะด้านต่าง ๆ บางคนที่เปลี่ยนสายงานหรือเปลี่ยนแวดวงธุรกิจอาจจะทำให้คุณมีทักษะบางอย่างที่สามารถนำมาปรับใช้กับสายงานด้านไอทีได้เพราะงานด้านเทคโนโลยีในบางส่วนก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเสมอไป บริษัทไอทีบางแห่งอาจจะต้องการพนักงานขายที่มีความสามารถด้านการสื่อสาร หรืออาจจะต้องการพนักงานที่มีความรู้ด้านการเงินที่มาพร้อมกับความสามารถด้านการจัดการโครงการ เทคโนโลยีกลายมาเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน จนทำให้แทบทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงอาจจะมองหาผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านไอทีมาโดยตรง แต่เป็นผู้ที่ทักษะด้านอื่นแล้วสามารถนำมาปรับใช้ให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้ มีทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะหลากหลายประเภทที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการแก้ปัญหา และทักษะด้านการลงรายละเอียดก็เป็นสิ่งผู้ประกอบการกำลังมองหา เพราะธุรกิจหลาย ๆ ด้านต้องมีการเสนอทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีทักษะด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เป็นสิ่งจำเป็น เพราะถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้า แต่ก็ยังต้องมีคนที่ช่วยทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น ทั้งยังต้องช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอีกด้วย ทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะเหล่านี้สามารถเรียนรู้เทคนิคด้านเทคโนโลยีได้เพิ่มเติมเช่นกัน เช่น คนที่มีพื้นฐานด้านการออกแบบ อาจจะเรียนเกี่ยวกับ ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ หรือ User Experience (UX) ในขณะที่คนที่มีพื้นฐานด้านการขาย และการตลาด ก็อาจจะมาเรียนรู้ด้านระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดดิจิทัลเพิ่มเติม สำหรับคนที่มีประสบการณ์ด้านการเงินมาก็ยังสามารถเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีทางด้านการเงินหรือการวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วย 2. เรียนรู้ด้านเทคนิคเพิ่มเติม หากคุณต้องการทำงานในสายงานด้านเทคโนโลยี การมีความรู้พื้นฐานก็เป็นเรื่องสำคัญ การเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เช่นการเขียนโค้ดจะช่วยให้คุณนำความรู้และทักษะที่คุณมีไปประยุกต์ใช้กับโลกดิจิทัลได้ และหากคุณมีความชำนาญด้านการใช้ซอฟต์แวร์ หรือระบบบางตัวก็จะช่วยทำให้คุณมีจุดดแข็งมากขึ้น ข้อดีของการเรียนรู้ในปัจจุบัน คือ คุณไม่จำเป็นต้องกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยถึง

Continue reading

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อพัฒนาตนเอง

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อพัฒนาตนเอง ทำความรู้จัก SWOT Analysis สวอทเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สำหรับการวางแผนกลยุทธ์เบื้องต้น สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งประโยชน์คือจะช่วยแก้ไขปัญหาและความลดเสี่ยงที่อาจเกิดผลเสียต่อบริษัท แถมยังเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย SWOT ประกอบด้วยอะไรบ้าง S – Strength (จุดแข็ง) หมายถึง เรามีข้อดีในด้านใดบ้างที่สามารถดึงขึ้นมาเป็นจุดแข็งของตนเอง โดยสามารถวิเคราะห์ถึงทักษะและความสามารถของเราว่าโดดเด่นทางด้านไหน อีกทั้งยังควรหาวิธีในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การฝึกฝนทักษะของตลอดเวลา ซึ่งนี่จะเป็นตัวช่วยในการเสริมศักยภาพของเราให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ W – Weakness (จุดอ่อน) ในส่วนนี้ให้เราลองมาหาจุดอ่อนในตัวเอง ว่ามีข้อด้อยตรงไหนบ้าง รวมไปถึงสิ่งที่เราไม่ถนัด ไม่ชอบ หรือทำได้ไม่ดีนัก เพื่อหาหนทางนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ยาวไปจนถึงขั้นตอนของการพัฒนาตนเอง เพื่อรีบขจัดจุดอ่อนให้ตัวเองจุดนั้นออกไปให้เร็วที่สุด O – Opportunities (โอกาส) ในส่วนนี้ถือเป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้ธุรกิจหรือการทำงานมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ และช่วยส่งเสริมการพัฒนาตัวเองให้เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพแบบอัดแน่น เพราะฉะนั้นหากมีโอกาสเข้ามาหาเราแล้ว เราจึงควรรีบคว้าไว้ T – Threats (อุปสรรค) อีกหนึ่งปัจจัยภายนอกที่ต้องผ่านการวิเคราะห์เช่นกัน เพราะหนทางสู่ความสำเร็จมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ซึ่งอุปสรรคสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ รวมไปถึงความเสี่ยงต่างๆ

Continue reading

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr