Full Stack Developer คืออะไร พร้อมทักษะจำเป็นในการทำงาน

Full Stack Developer คืออะไร พร้อมทักษะจำเป็นในการทำงาน

Full Stack Developer

คือตำแหน่งอะไร มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
Full Stack Developer คือนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ต้องอาศัยทักษะแบบอัดแน่นในการช่วยพัฒนาทั้งในส่วนของ Front End และ Back End หรืออธิบายง่าย ๆ ก็คือต้องเป็นคนที่สามารถดูแลระบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านของเว็บไซต์ได้นั่นเอง

แต่จริงๆ แล้วคนที่ทำงานตำแหน่ง Full Stack Developer อาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งในด้านการพัฒนาทั้ง Front End และ Back End แต่ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องทำหน้าที่ในการดูภาพรวมของทั้งหมด และเชื่อมต่อทั้งหน้าบ้านกับหลังบ้านเข้าด้วยกัน

จริง ๆ แล้วในส่วนของการดูแลหน้าบ้านและหลังบ้านนั้น ก็จะมีตำแหน่ง Front End Developer และ Back End Developer แยกตัวออกมาอยู่แล้ว แต่ความสำคัญของตำแหน่ง Full Stack Developer นั่นก็คือคนกลางที่จะคอยช่วยพัฒนาหรือประสานให้ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านทำงานร่วมกันได้อย่างไม่ติดขัด ซึ่งหากขาด Full Stack Developer ไป ก็อาจทำให้โปรเจกต์นั้น ๆ สะดุดหรือพบเจอปัญหาขึ้นได้

อยากเป็น Full Stack Developer ต้องมีทักษะอะไรบ้าง

สำหรับคนที่อยากเป็น Full Stack Developer นั้น นี่เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้เฉพาะด้านพอสมควรเลยทีเดียว รวมไปถึงทักษะด้านอื่น ๆ เข้ามาประกอบด้วย เรามาดูกันว่า ทักษะที่สำคัญของการเป็น Full Stack Developer จะมีอะไรกันบ้าง

ทักษะสำหรับตำแหน่ง full stack developer

Hard skill สำหรับ Full Stack Developer 

 • มีความรู้ด้าน HTML, CSS และ JavaScript
 • มีความถนัดและเชี่ยวชาญด้าน Front End Framework เช่น ReactJS หรือ Angular
 • มีความเข้าใจในภาษาด้าน Programming เช่น Ruby, PHP หรือ Python
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Version Control เช่น Git
 • อัดแน่นด้วยประสบการณ์ทางด้านการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และดูแลรักษาระบบฐานข้อมูล
 • มีความเข้าใจในภาพรวมของโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์
 • มีความรู้สำหรับเรื่องความปลอดภัยบนเว็บไซต์

Soft skill สำหรับ Full Stack Developer

 • มีทักษะในด้านการประสานงาน
 • สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี และเข้าใจง่าย
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีเทคนิคในการบริหารจัดการเวลาที่ดี
 • สามารถวิเคราะห์ จัดการ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ

Full Stack Developer ควรเรียนสาขาอะไร

อย่างที่กล่าวไปว่าการจะเป็น Full Stack Developer ได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะพอสมควรเลยทีเดียว ดังนั้นการจะทำงานอาชีพนี้ได้นั้น อาจจะต้องเริ่มมีการเรียนรู้ตั้งแต่มหาวิทยาลัย โดยคณะหรือสาขาที่เรียนจบมาแล้ว สามารถต่อยอดมาทำงาน Full Stack Developer ได้ มีดังนี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
  ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านนี้กันหลากหลายแห่ง พร้อมทั้งยังมีรายวิชาที่เจาะลึกมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการขานรับตลาดของการทำงาน ที่มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องบอกเลยว่าหากเรียนจบมาแล้ว ยังไงก็มีงานด้านนี้รองรับอย่างเป็นจำนวนมากแน่นอน

Full Stack Developer ฐานเงินเดือนเท่าไร

สำหรับในต่างประเทศนั้น จากข้อมูลอ้างอิงเมื่อปี 2019 ฐานเงินเดือนของ Full Stack Developer อยู่ที่ประมาณ $110,000 ต่อปี และมีโอกาสที่จะขยับเงินเดือนไปได้สูงขึ้นอีก เมื่อสั่งสมประสบการณ์และทักษะการทำงานเอาไว้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ฐานเงินเดือนที่กล่าวไปยังรวมถึงตำแหน่งของ Front End และ Back End อีกด้วย ซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่มีทักษะทางด้านนี้ ที่สามารถเลือกทำงานใน 3 ตำแหน่งได้อย่างอิสระให้ตรงไลฟ์สไตล์การทำงานของตัวเองมากที่สุด

ส่วนฐานเงินเดือนสำหรับ Full Stack Developer ในบ้านเรานั้น ในช่วง 5 ปีหลัง ถือว่ามีอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้นมาก จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นตำแหน่งที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง โดยอัตราเงินเดือนเริ่มตั้งแต่เด็กจบใหม่ ไปจนถึงผู้ที่ประสบการณ์ จะอยู่ที่ประมาณ 25,000-70,000 บาท/เดือน

ส่วนฐานเงินเดือนสำหรับ Full Stack Developer ในบ้านเรานั้น ในช่วง 5 ปีหลัง ถือว่ามีอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้นมาก จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นตำแหน่งที่มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง โดยอัตราเงินเดือนเริ่มตั้งแต่เด็กจบใหม่ ไปจนถึงผู้ที่ประสบการณ์ จะอยู่ที่ประมาณ 25,000-70,000 บาท/เดือน

Front End, Back End และ Full Stack Developer ต่างกันอย่างไร

เนื่องด้วยระบบของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีความซับซ้อนพอสมควร และต้องอาศัยการพัฒนาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา บางครั้งจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดูแลระบบต่างๆ ให้ตรงจุด นั่นจึงเป็นที่มาของการเป็นแบ่งเป็น 3 สายงาน นั่นก็คือ Full Stack Developer, Front End และ Back End โดยเราจะมาจำแนกความแตกต่างให้ได้เห็นกัน

Front End Developer คืออะไร

นักพัฒนาในส่วนหน้าบ้านของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและโต้ตอบกันได้โดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน HTML, CSS, JavaScript และอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเขียนโค้ดเว็บไซต์ในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นคนที่ต้องออกแบบ และสร้างเว็บไซต์เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ทักษะที่จำเป็นต้องมีของ Front End

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Version Control/Git
 • Testing / Debugging
 • Browser Developer Tools
 • Responsive Design
 • Command Line
 • Building และ Automation Tools
 • Web Performance

Back End Developer คืออะไร

นักพัฒนาโปรแกรมในส่วนของหลังบ้าน ซึ่งหมายถึงการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถโต้ตอบได้โดยตรง อีกทั้งยังต้องออกแบบ Database ให้เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้เร็วที่สุด โดยจะเป็นการเลือกส่งผ่าน API (Application Programming Interface) นอกจากนี้คนทำ Back End ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะทางมากกว่า Front End เพราะต้องมีการใช้ภาษา Programming เช่น PHP, Ruby หรือ Python ในการทำงานด้วย

ทักษะที่จำเป็นต้องมีของ Back End

 • Web Developer (JavaScript, CSS, HTML5, jQuery)
 • Package Management Tool
 • RESTful API
 • เชี่ยวชาญด้าน Database
 • Web Server และ Application Server
 • ทักษะด้านการเขียนทดสอบอัตโนมัติ
 • มีความรู้ด้าน Container
 • มีความรู้ด้าน Caching
  ซึ่งจริงๆ แล้ว Front End กับ Back End มักทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้โค้ดต่าง ๆ ที่เขียนขึ้นสามารถทำงานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเรื่องของการปรับแต่งหรือออกแบบด้วย ในส่วนของ Full Stack Developer ก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นแล้วว่า เขาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน โดยจะต้องมีการทำงานและการสื่อสารที่ดีกับ Front End และ ​Back End ด้วย อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่จัดการเรื่องราวของฐานข้อมูลและการสร้างเว็บไซต์ที่รองรับผู้ใช้บริการ พร้อมวางแผนในการสร้างโครงการต่าง ๆ
สรุปเรื่องราวของอาชีพ Full Stack Developer
ใครที่ยังลังเลว่าตัวเองเหมาะกับสายงานไหนกันแน่ ต้องถามตัวเองให้แน่ชัด โดยเริ่มแรกอาจเลือกเติบโตจากสายงาน Front End หรือ Back End สายใดสายหนึ่งก่อน โดยเลือกจากความถนัดและความชื่นชอบ เมื่อสั่งสมความรู้และประสบการณ์จนได้ที่ ก็อาจลองเปิดใจเรียนรู้งานอีกฝั่งหนึ่ง แล้วค่อย ๆ พัฒนาตัวเองไปเป็น Full Stack Developer เพราะการที่จะเป็น Full Stack Developer นั้น ต้องใช้เวลาฝึกฝนและบ่มเพาะประสบการณ์พอสมควร ซึ่งคนที่มีความรู้และชื่นชอบทั้ง Front End และ Back End การเป็น Full Stack Developer ก็อาจเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ

References : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/full-stack-developer/

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr