Post Archive by Month: April,2022

ประเมินผลการทำงานของชาว Developer…ไม่ได้วัดกันแค่ Technical Skills

ประเมินผลการทำงานของชาว Developer…ไม่ได้วัดกันแค่ Technical Skills เป็น Developer เขียน Code ทำ Web / App ส่งลูกค้าก็จบแล้ว ประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน ก็แค่เรื่องเขียน Code ….No No No! ใครว่าแค่เขียน Code เก่งแล้วผลการประเมินจะออกมาดีเลิศ . หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการทำงานของชาว IT คงจะคิดว่า การที่ Developer / Programmer / หรือชาว IT ในส่วนงานอื่น ๆ ได้ต้องรับการประเมินการปฏิบัติงานเนี่ย เขาคงวัดกันที่ Technical Skills เป็นหลัก เช่น Coding ได้ วิเคราะห์ปัญหา แก้ Bug รันระบบได้ Website หรือ Application ที่ทำขึ้นใช้งานได้ตรงใจลูกค้า ก็เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริง การวัดผลการทำงานไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่เรื่อง Technical อย่างเดียว ยังมีตัวชี้วัดในหลายด้านที่มีความสำคัญไม่แพ้กันอีกหลายข้อเลยค่ะ . Communication Skills

Continue reading

ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล ใครว่าไม่ต่าง…คุณใช้ถูกหรือยัง ?

ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล ใครว่าไม่ต่าง…คุณใช้ถูกหรือยัง ? ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล หลายคงคุ้นเคยกับคำว่า ประสิทธิภาพ มากกว่า แต่ก็คงเคยได้ยินคำว่า ประสิทธิผล มาด้วยเช่นกัน จริงแล้ว 2 คำนี้มีความหมายที่ต่างกันอยู่ บางคนเลือกใช้คำผิดบริบท ทำให้สื่อความหมายผิดได้เลยนะคะ ถามว่าต่างกันแค่ไหน ก็ต่างกันแบบไม่สามารถเอามาใช้แทนกันได้ เพราะมันเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันอยู่ อาจดูเล็กน้อยแต่ใช้ผิดก็ความหมายเปลี่ยนได้เลย…แล้วที่หลาย ๆ คนเข้าใจอยู่นั้นถูกหรือยังนะ? . ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการทำงานให้เกิดผลจากการทำงาน  บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเป็นไปตามสิ่งที่คาดหวัง เช่น เสร็จทันเวลา ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ผ่าน QC หรือ มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ โดยผลที่เกิดขึ้นจะเป็นเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยหลักของ ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เวลา และ คุณภาพ . ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานที่บรรลุเป้าหมายและได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือคาดหวังไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เป้าหมายที่ใช้วัด ประสิทธิผล

Continue reading

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr