Knowledge

QA กับ Tester… 2 อาชีพนี้ เหมือนกันไหม?

QA กับ Tester… 2 อาชีพนี้ เหมือนกันไหม? หลายครั้งที่เราได้ยินคนเรียก นักทดสอบระบบว่า Software Tester ในขณะที่ QA หรือ Quality Assurance ก็ทำหน้าที่ทดสอบระบบเหมือนกัน…แล้ว 2 ตำแหน่งนี้ทำงานเหมือนหรือต่างกันยังไง? . ในการเขียน Software (Web หรือ Application) ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งโดยทีม Programmer / Software Developer ทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานจริง จะต้องมีการ Test หรือทดสอบระบบของ Software นั้น ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามที่นักพัฒนาต้องการหรือคาดหวังไว้ โดยผู้ที่ทำการทดสอบระบบ เราเรียกว่า Software Tester นั่นเอง แต่ในหลายองค์กร เราก็เรียก Tester ว่า QA หรือ Quality Assurance นอกจากความต้องการทดสอบให้ระบบรันไปตามที่ควรจะเป็นแล้ว Tester / QA ยังต้องคอยหาจุดบกพร่อง หรือ Bug ที่จะเกิดขึ้นระหว่างใช้งานระบบ รวมถึงต้องคอยติดตาม ทำการทดสอบซ้ำ

Continue reading

นายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน ต้องโดนอะไร?

นายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน ต้องโดนอะไร? โดยปกติแล้ว วันแรงงานแห่งชาติมักจะตรงกับวันทำงาน จันทร์-ศุกร์ พนักงานก็จะได้หยุดตามปกติ แต่ปีนี้วันแรงงานตรงกับวันอาทิตย์พอดี ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของใครหลาย ๆ คนอยู่แล้ว แล้วใครได้หยุด ใครต้องทำงาน ใครกำลังโดยนายจ้างเอาเปรียบ ไปอ่านกัน! . พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 มาตรา 29 กำหนดให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติในวันที่ 1 พฤษภาคมด้วย ส่วนอีก 12 วันเลือกจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น . วันหยุดวันแรงงานแห่งชาติจะบังคับให้เป็นวันหยุดของ ลูกจ้าง แรงงาน และพนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้ง ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่หากเป็นธนาคารที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าอาจเปิดทำการในบางแห่ง ส่วนข้าราชการ พนักงานในหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้หยุดในวันแรงงานแห่งชาติ แต่จะได้หยุดชดเชยอีกครั้งในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล และวันพืชมงคล (เอกชนจะไม่ได้หยุดในวันนี้) . ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ระบุไว้ว่า นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดปฏิบัติงานในวันแรงงานแห่งชาติ และต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Continue reading

ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล ใครว่าไม่ต่าง…คุณใช้ถูกหรือยัง ?

ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล ใครว่าไม่ต่าง…คุณใช้ถูกหรือยัง ? ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล หลายคงคุ้นเคยกับคำว่า ประสิทธิภาพ มากกว่า แต่ก็คงเคยได้ยินคำว่า ประสิทธิผล มาด้วยเช่นกัน จริงแล้ว 2 คำนี้มีความหมายที่ต่างกันอยู่ บางคนเลือกใช้คำผิดบริบท ทำให้สื่อความหมายผิดได้เลยนะคะ ถามว่าต่างกันแค่ไหน ก็ต่างกันแบบไม่สามารถเอามาใช้แทนกันได้ เพราะมันเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันอยู่ อาจดูเล็กน้อยแต่ใช้ผิดก็ความหมายเปลี่ยนได้เลย…แล้วที่หลาย ๆ คนเข้าใจอยู่นั้นถูกหรือยังนะ? . ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการทำงานให้เกิดผลจากการทำงาน  บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเป็นไปตามสิ่งที่คาดหวัง เช่น เสร็จทันเวลา ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ผ่าน QC หรือ มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ โดยผลที่เกิดขึ้นจะเป็นเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยหลักของ ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เวลา และ คุณภาพ . ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานที่บรรลุเป้าหมายและได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือคาดหวังไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เป้าหมายที่ใช้วัด ประสิทธิผล

Continue reading

เมื่อ Gen Z กำลังครองตลาดแรงงาน องค์กรต้องรับมืออย่างไรให้ไปกันรอด

เมื่อ Gen Z กำลังครองตลาดแรงงาน องค์กรต้องรับมืออย่างไรให้ไปกันรอด… ยุคของ Gen Z เด็กรุ่นใหม่ ไฟแรง แซงทุกโค้ง กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  (และอาจเป็นส่วนใหญ่ในอนาคต)  องค์กรที่ยังคุ้นเคยกับการทำงานกันแบบเดิม ๆ ความคิดเดิม ๆ วิธีการเดิม ๆ อาจจะไม่ทันใจวัยรุ่น Gen Z สักเท่าไร แต่หากจะปฏิเสธไม่ร่วมงานกับเด็กรุ่นนี้ ก็คงไม่มีความคิดใหม่ ๆ ไอเดียเจ๋ง ๆ มาขับเคลื่อนองค์กร ทำให้ต้องย่ำอยู่กับที่เป็นแน่ แถมตลาดแรงงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็เต็มไปด้วยเด็กรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่าก็ตบเท้ารอเกษียณ แล้วองค์กรจะทำอย่างไร หากต้องปรับตัวเพื่อรองรับความไฟแรงของวัยรุ่น Gen Z ที่จะทำให้พวกเขาแสดงศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยไม่ทำให้เหล่าผู้อาวุโสที่อยู่มาก่อนเกิด Culture Shock และองค์กรยังคงรักษาเด็ก ๆ Gen Z ให้ทำงานกันไปยาว ๆ ได้… . Gen Z คือ คำนิยามของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ.

Continue reading

Agile คืออะไร ทำไมฮิต?

Agile คืออะไร ทำไมฮิต? “Agile” หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ ยิ่งองค์กรยุคใหม่มักจะพูดถึงการทำงานแบบ Agile กันมาก แล้วมันคืออะไร? ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจริงหรือ? แล้วข้อเสียหละ? . Agile (เอไจล์ หรือ อะจาล์ว) เป็นแนวคิดการทำงานในยุค Digital องค์กรยุคใหม่หลายแห่งนำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงาน เป็นวิธีการทำงานที่เน้น ‘ผลลัพธ์’ มากกว่า ‘ขั้นตอน’ โดยเป็นการนำบุคลากรจากหลาย ๆ สายงานมาทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการสื่อสารและประสานงานกัน กำหนดเป้าหมายการทำงานเป็นระยะ ๆ สามารถส่งมอบชิ้นงาน หรืออัปเดตความคืบหน้ากันภายในระยะเวลาอันสั้น เน้นที่การรับรู้ข้อผิดพลาด หาทางแก้ไขปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด หัวใจของการทำงานแบบ Agile คือ “การสื่อสาร” การสื่อสาร ระหว่างทีมงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานแบบ Agile เนื่องจากทีมงานประกอบด้วยบุคลากรจากหลายส่วนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต่างกัน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานจะช่วยให้ทีมดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการสื่อสาร คือ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะการทำงานแบบ Agile นั้น บุคลากรทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของทีม อะไรที่ต้องเพิ่ม ต้องปรับ ต้องแก้ไข ก็ควรเป็นความรับผิดชอบตนเองของคน ๆ

Continue reading

กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย หยุดได้กี่วันกันนะ…?

กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย หยุดได้กี่วันกันนะ…? วันหยุด วันลา ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่องค์กรมอบให้พนักงาน แล้ววันลาที่ HR มอบให้ลูกจ้างนั้น เป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะ บางที่ให้วันหยุดและสิทธิ์ในการลาหยุดมากจนรู้สึกว่า องค์กรนี้ใจดีจังเลย ในขณะที่บางที่นั้น วันหยุดตามประเพณียังต้องไปทำงาน แถมสิทธิ์ในการลาหยุดนั้นน้อยกว่าที่อื่น ๆ . บทความนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุดตามกฎหมาย และสิทธิ์ในการลาหยุดตามกฎหมาย ที่ทั้ง HR และผู้ปฏิบัติงานต้องทราบ!!! HR เองก็จะต้องดูแลสิทธิ์ส่วนนี้ให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการฟ้องร้องทางกฎหมาย ในส่วนของลูกจ้างก็ต้องทราบไว้เพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบนะคะ . มาพูดถึง เวลาทำงาน และเวลาพัก กันก่อน กฎหมายกำหนดให้เวลาการทำงานของลูกจ้าง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ – หากเป็นงานด้านพาณิชยกรรม หรืองานทั่วไป จะให้ทำงาน ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ส่วนมากก็จะทำงานกัน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ – หากเป็นงานอันตรายต่อสุขภาพตามกฎกระทรวง จะให้ทำงาน ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน และ ไม่เกิน 42

Continue reading

“มกราคม” ที่แสนยาวนาน กับอาการสุดฮิต “Post-Vacation Blue”

“มกราคม” ที่แสนยาวนาน กับอาการสุดฮิต “Post-Vacation Blue” “ทำไมเดือนมกราคมถึงผ่านไปช้าจัง” คำถามเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นในหัวของผู้อ่านบทความนี้แน่นอนใช่ไหมคะ แม้แต่ผู้เขียนเองก็รู้สึกเช่นกันว่า ทำไม…เดือนมกราคม…ถึงได้นานนนนนนนขนาดนี้ ราวกับว่าเดือนนี้มี 36 วัน “เมื่อไหร่จะปีใหม่อีกนะ จะได้หยุดยาว ทำงานไม่มีความสุขเลย” ความรู้สึกเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ . สำหรับความคิดหรืออาการเหล่านี้ มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นข้อมูล ยืนยันว่า “ท่านไม่ได้รู้สึกแบบนี้คนเดียว” สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ และไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะ . ความรู้สึกที่คิดว่า เดือนมกราคมนั้นผ่านไปช้ามาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนแรกของปีนั้นช่างเยอะเสียจนคิดว่าผ่านไปแล้ว 3 เดือน ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้ คือ “สารโดปามีน” สารแห่งความสุข ส่วนสำคัญของนาฬิกาสมองที่จะหลั่งออกมาในช่วงที่เรารู้สึกมีสุข สบายใจ ตื่นเต้น ซึ่งสารชนิดนี้จะกระตุ้นให้นาฬิกาสมองเดินเร็วขึ้น ทำให้คุณรู้สึกว่า “ช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นผ่านไปไวเสียจริง” ในทางกลับกัน หากเรารู้สึกไม่มีความสุข ไม่สบายใจ ไม่มีเรื่องน่าตื่นเต้นใด ๆ หรือมีเรื่องเครียดให้สมองต้องโฟกัสกับสิ่งเร้าเหล่านั้น ก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่า เวลานั้นผ่านไปช้าจนน่าหงุดหงิด ทั้ง ๆ ที่เวลาก็เดินไปตามปกติของมัน ยิ่งถ้าบริษัทของคุณงานเข้าตั้งแต่เดือนแรกของปี (งานเข้า ที่หมายถึง งานยุ่ง งานเยอะ งานเร่ง) ความหงุดหงิดใจนี้จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก และเมื่อจินตนาการว่าจะต้องเจอแบบนี้อีก 11 เดือนที่เหลือเลยไหม

Continue reading

LGBTQ+…”พลังคลื่นใหม่ขององค์กร” – หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 2

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 2 : LGBTQ+…”พลังคลื่นใหม่ขององค์กร” 🏳‍🌈 จากบทความครั้งก่อน เราได้พูดถึง ความหลากหลายในองค์กร ที่คนส่วนใหญ่ต้องพบเจอ ทำความเข้าใจ และปรับตัวกับความแตกต่างเหล่านั้นให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านตำแหน่งงาน อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายทางเพศ ที่กำลังกลายเป็นพลังคลื่นใหม่ที่เหล่าองค์กรชั้นนำให้ความสำคัญกันมาก บทความนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านร่วมเข้าถึงและเข้าใจในความแตกต่างนี้มากขึ้นค่ะ . หากพูดถึง “ความแตกต่าง” ก็ย่อมมี “ความขัดแย้ง” เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ถึงแม้ในปัจจุบันองค์กรหลายแห่งเริ่มเล็งเห็นปัญหาจากความแตกต่างเหล่านั้นและเริ่มรณรงค์เรื่อง Diversity & Inclusion โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อความเท่าเทียมทางเพศ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับกับความแตกต่างนี้ ยิ่งเมื่อต้องร่วมงานกัน ทำงานด้วยกัน การแสดงออกและการปฏิบัติจากคนเหล่านี้ต่อพนักงานที่เป็น LGBTQ+ ก็ยังคงสร้างความอึดอัดใจไม่น้อย ทำให้ LGBTQ+ บางกลุ่มเลือกที่จะไม่แสดงออกว่าตนเป็นเพศทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเลือกปฏิบัติและปฏิกิริยาจากผู้ที่ไม่ยอมรับ ทำให้เกิดความเครียด ความอัดอั้นตันใจ อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่ได้เต็มกำลังความสามารถเท่าที่ควรจะเป็น และยังรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา . ไม่เพียงเท่านั้น พนักงาน LGBTQ+ ที่ทำงานติดต่อกับลูกค้าหรือ Partner ทางธุรกิจจำนวนไม่น้อย ต้องเผชิญกับคำพูดหรือการปฏิบัติที่เหยียดหยาม ดูถูก หรือถูกถอดออกจากโครงการ เพียงเพราะลูกค้าไม่อยากได้คนที่มีความแตกต่างทางเพศเข้าร่วมในทีม กลายเป็นปัญหาการเลือกปฏิบัติที่กระทบต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของชาว LGBTQ+

Continue reading

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 1

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 1 “คนเยอะ…เรื่องแยะ” คำพูดนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นไปในทาง Negative ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อคนเยอะ ก็จะมีความหลากหลาย ความแตกต่าง เรื่องเยอะ ความคิดเห็นเยอะ ต้องตัดสินใจหรือตกลงกันด้วยความยากเย็น มากคน…มากความ แต่บางครั้ง ในหมู่คนจำนวนมากทีมีทั้งความหลากหลายและความแตกต่างปะปนกันอยู่ อาจเป็นประโยชน์กับองค์กรและการทำงานได้เช่นกัน . ความหลากหลายในองค์กรมีหลายรูปแบบ หลัก ๆ แล้วก็จะเป็นเรื่อง ความแตกต่างด้านตำแหน่งงาน ที่พนักงานแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนงาน และยังเป็นความแตกต่างกันในระบบโครงสร้างองค์กรนั่นคือ ลำดับขั้น ซึ่งในส่วนนี้จะมีข้อดีต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นและขวนขวายในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่ากำลังได้รับการเลื่อนขั้น แรงขับเคลื่อนในการทำงานก็มากขึ้นกว่าตอนไหน ๆ เลยหละค่ะ . ความหลายหลายด้านอายุ เชื่อว่าผู้อ่านแทบทุกคนต้องเคยเจอมา ช่วงอายุ 20 ต้น ๆ ที่เริ่มชีวิตการทำงานที่แรก กลายเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในองค์กร หัวหน้าแทบจะอายุเท่าแม่เราด้วยซ้ำ เพื่อนร่วมงานก็วัย 28-40 เหมือนจะคุยกันเข้าใจแต่ก็ยังมี Gap หรือช่องว่างของช่วงวัยอยู่ดี มิหนำซ้ำ ความหลากหลายด้านอายุยังทำให้ความคิด ข้อเสนอแนะของเราในที่ประชุมนั้น ยังถูกเมินและถูกปัดตกไปเสมอ ๆ บ่อยครั้งเข้าจะทำให้ไม่อยากเสนอความคิดเห็นอะไรกลายเป็นคนไม่มีส่วนร่วมกับองค์กรไปอีก… แต่ถ้าคุณโชคดี เจอองค์กรที่เปิดกว้างแล้วหละก็

Continue reading

Empathy…เข้าใจและใส่ใจ ทำไมจึงสำคัญกับองค์กร?

Empathy…เข้าใจและใส่ใจ ทำไมจึงสำคัญกับองค์กร? การทำงาน ถือเป็นการใช้ชีวิตในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้คนมากหน้าหลายตาที่ต้องทำงานร่วมกัน ประสานงานกัน หรือติดต่อกัน และเมื่อต้อง ‘สื่อสาร’กัน ก็ย่อมต้องมี ‘ความขัดแย้ง’ ที่ทำให้เกิดความกระอักกระอ่วน ไม่สบายใจขึ้นบ้างในบางครั้ง ยังรวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามารบกวนจิตใจ ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว หากมีใครสักคนที่คอยรับฟัง แนะนำ และพร้อมเข้าอกเข้าใจ คงจะดีไม่น้อย… นั่นเป็นเหตุผลง่าย ๆ ว่า ทำไม Empathy จึงสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในองค์กร . Empathy ? Empathy หมายถึง ความเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น ทั้งในมุมมองของการทำงานร่วมกันเป็นทีม หรือทำงานในสถานะ หัวหน้า-ทีมงาน การเข้าใจ ใส่ใจ เข้าถึงความรู้สึกหรือความต้องการของคน ๆ นั้น จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น หรือเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด เหมือน “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เราไม่ชอบอะไร ก็อย่าทำแบบนั้นกับคนอื่นและถ้าเป็นเราโดนแบบนั้น เราคงไม่ชอบแน่ ๆ หรือแม้แต่ปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง ถ้าเราสามารถรับมือและเข้าใจเขาได้ คำแนะนำไหนที่เราอยากได้รับ เราอาจจะนำไปปรับใช้และให้คำแนะนำกับคนรอบข้างของเราได้นั่นเองค่ะ . Empathy กับ ภาวะผู้นำ การสื่อสารกันด้วยความเข้าอกเข้าใจในฐานะของการเป็นผู้นำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงานร่วมกันกับคนในทีมหรือพนักงาน

Continue reading

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600