รู้ไว้…ได้เปรียบ…..10 ทักษะด้านเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

10 ทักษะด้านเทคโนโลยีในอนาคต ตามให้ทัน รู้ไว้…ได้เปรียบ

เพราะโลกของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเก่า ผู้ใช้งานอย่างเราก็ต้องตามให้ทันด้วย เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท Burning Glass Technologies ได้ออกรายงานเรื่อง “Skill of Mass Disruption” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทักษะงานด้านเทคโนโลยีไอที 10 ด้าน ที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และจะมีความต้องการมากในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ (ปี 2021-2025) โดยบริษัทได้นำฐานข้อมูลประกาศจ้างงานกว่าหนึ่งพันล้านตำแหน่งในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีทักษะทั้งหมด 17,000 ด้าน มาวิเคราะห์ทักษะงานที่กำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาก และหาพนักงานตามความต้องการได้ค่อนข้างยาก

วันนี้เราจะพาไปดู 10 ทักษะด้านเทคโนโลยีในโลกอนาคตที่กำลังจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานกันค่ะ

1. AI & Machine Learning 🤖 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เครื่องมืออัลกอริทึม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทำปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล ในอนาคต AI จะถูกใช้งานมากขึ้น ผู้มีทักษะด้านนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน
.
2. Cloud Technologies ☁ คือ ทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนา การติดตั้ง และด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ รวมถึงงานด้านกลยุทธ์และการวางแผนการใช้ระบบคลาวด์
Cloud Technology หรือ “ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ” เป็นการนำทรัพยากรทางด้าน Computer
ทั้ง Hardware และ Software มาใช้งาน หรือ ให้บริการต่างๆ ระบบเครือข่าย และระบบอินเทอร์เน็ต
.
3. Connected Technologies 🌐 คือ ทักษะที่เกี่ยวกับ Internet of Things และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกัน รวมถึงทักษะด้านโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานได้เช่น 5G
IoT หรือ Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
อีกทั้ง สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันได้
.
4. FinTech 📊 คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านการเงิน เช่น Blockchain หรือทักษะอื่นๆ ที่ทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้โปรแกรม Streaming ในการซื้อขายหุ้นที่เริ่มมีความนิยมในการใช้เทรดหุ้น เข้าถึงง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น
.
5. IT Automation 💡 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบกระบวนทำงานต่างๆ ให้เป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ หรือ ทำงานทดแทนมนุษย์
ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระดับองค์กร ปัจจุบันมีการนำ Automation มาใช้ในการทำงานอย่างหลากหลาย เช่น ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงาน หรือควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น
.
6. Natural Language Processing (NLP) 🔤 คือ ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลทางด้านภาษา ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตลอดจนตีความและใช้งานภาษาปกติที่มนุษย์ใช้สื่อสารได้ โดยเทคโนโลยี NLP นี้ มีรากฐานจากวิทยาการหลากหลายสาขาด้วยกัน โดยเฉพาะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) และภาษาศาสตร์เชิงคำนวณ (computational linguistics) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปิดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์
.
7. Parallel Computing ⏸ คือ ทักษะในการพัฒนา และการประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนาน เป็นรูปแบบของการคำนวณที่สามารถทำการคำนวณหลายอย่างพร้อมกันได้ การประมวลผลแบบขนานใช้โปรเซสเซอร์หลายตัว การคำนวณแบบขนานมีประโยชน์ในการคำนวณที่ซับซ้อน เนื่องจากโปรเซสเซอร์แบ่งภาระงานระหว่างกัน และยังประหยัดเวลาด้วย
.
8. Proactive Security 🚨 คือ ทักษะในการป้องกันระบบโครงสร้างด้านดิจิทัลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้น ไม่ต้องรอให้พวกแฮกเกอร์เจาะระบบเราก่อน เพราะมันจะสร้างความเสียหายแบบที่ประเมินค่าไม่ได้เลยทีเดียว
.
9. Quantum Computing 🖥 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้ Quantum Computers และแอพพลิเคชั่นในการใช้งานระบบซึ่งเป็นระบบประมวลผลที่จัดการกับข้อมูลมหาศาลได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นผลดีต่อการทำงานของ AI และ Machine Learning จะฉลาดและทำงานได้ไวขึ้นกว่าเดิม และในอนาคตจะกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกอย่างแน่นอน
.
10. Software Development Methodologies 👩‍💻 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เช่น Agile
Agile Methodology คือแนวคิดในการทำงาน(ไม่ใช่รูปแบบหรือขั้นตอนการทำงาน) และไม่จำกัดว่าใช้ได้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสายซอฟต์แวร์(Software) เท่านั้น โดยอไจล์ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน
.
ขึ้นชื่อว่า เทคโนโลยี ก็ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้ว ถ้าเราตามเทคโนโลยีได้ทัน เราก็จะนำหน้าและมีโอกาสมากกว่าคนอื่น ทักษะทางเทคโนโลยีทั้ง 10 ด้านนี้ ไปได้อีกไกลแน่นอนในอนาคต ใครสนใจด้านไหน ลองหาความรู้ หาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะ 🙂
.
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ https://www.blockdit.com/posts/600cf51df77b2d0ccee8084f 
 Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600