Technology

รู้ไว้…ได้เปรียบ…..10 ทักษะด้านเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

10 ทักษะด้านเทคโนโลยีในอนาคต ตามให้ทัน รู้ไว้…ได้เปรียบ เพราะโลกของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเก่า ผู้ใช้งานอย่างเราก็ต้องตามให้ทันด้วย เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท Burning Glass Technologies ได้ออกรายงานเรื่อง “Skill of Mass Disruption” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทักษะงานด้านเทคโนโลยีไอที 10 ด้าน ที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และจะมีความต้องการมากในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ (ปี 2021-2025) โดยบริษัทได้นำฐานข้อมูลประกาศจ้างงานกว่าหนึ่งพันล้านตำแหน่งในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีทักษะทั้งหมด 17,000 ด้าน มาวิเคราะห์ทักษะงานที่กำลังมีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาก และหาพนักงานตามความต้องการได้ค่อนข้างยาก วันนี้เราจะพาไปดู 10 ทักษะด้านเทคโนโลยีในโลกอนาคตที่กำลังจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานกันค่ะ 1. AI & Machine Learning 🤖 คือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้เครื่องมืออัลกอริทึม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการทำปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูล ในอนาคต AI จะถูกใช้งานมากขึ้น ผู้มีทักษะด้านนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน . 2. Cloud Technologies ☁ คือ ทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนา การติดตั้ง และด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีการประมวลผลบนคลาวด์ รวมถึงงานด้านกลยุทธ์และการวางแผนการใช้ระบบคลาวด์ Cloud

Continue reading

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600