Cisco Systems…บริษัทที่คนอเมริกันอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

“Cisco Systems” บริษัทที่คนอเมริกัน…อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

ถ้าเราตั้งคำถามว่า บริษัทอะไรที่คุณอยากเข้าไปทำงานมากที่สุด คำตอบของคนส่วนใหญ่ ก็คงจะไม่พ้นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Apple, Alphabet (Google), Facebook ที่เราคุ้น ๆ หูกันอยู่ เพราะบริษัทเหล่านี้
ขึ้นชื่อเรื่องของการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างคุ้มค่า มีสวัสดิการดี ๆ ให้พนักงาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดึงดูดให้คนข้างนอกอยากเข้าไปร่วมงานด้วยเหลือเกิน แต่ถ้าอ้างอิงจากการจัดอันดับบริษัทที่คนอยากร่วมงานด้วยในปี 2021 ของนิตยสาร Fortune ผลการสำรวจ พบว่า บริษัทที่คนอยากร่วมงานมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ “Cisco Systems”

.

“Cisco Systems”

Cisco Systems เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกัน ทำการผลิตพร้อมทั้งจัดจำหน่ายทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมรวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจัดจำหน่ายทั้งผู้ใช้ทั่วไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ Cisco มีพนักงานราว ๆ 36,000 คน โดยในปี 2021 บริษัทมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 7.2 ล้านล้านบาท (ซึ่งมีมูลค่าเป็นเกือบ 7 เท่า ของบริษัทที่ใหญ่สุดในไทยอย่าง ปตท.เลยหละ) แต่เมื่อเทียบมูลค่าบริษัทของ Cisco Systems กับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ ที่ติด Top 10 บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกในปี 2021 จากการสำรวจของ PwC เช่น
– Apple มีมูลค่าในตลาดประมาณ 21 ล้านล้านดอลลาร์
– Alphabet (Google) มีมูลค่าในตลาดประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์
– Facebook มีมูลค่าในตลาดประมาณ 8.4 แสนล้านดอลลาร์
Cisco Systems นั้นถือว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กมาก เทียบกับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา

.
ทำไม…คนถึงอยากทำงานที่ Cisco Systems

1. สวัสดิการของบริษัท Cisco Systems
Cisco Systems ได้คิดค้นโปรแกรมสวัสดิการที่ชื่อว่า “Time2Give” เป็นโปรแกรมที่ให้พนักงานลาพักไปทำงานอาสาสมัครได้ เพราะบริษัทมีความเชื่อถือว่าการทำดีคืนสังคมจะทำให้พนักงานเรียนรู้ความรู้สึกของผู้ให้อย่างแท้จริง และอีกโปรแกรมที่มีชื่อว่า Days for Me หรือวันที่พนักงานสามารถไปหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อไปปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวเพื่อคลายความเครียดและเพิ่มความสุขให้กับพนักงาน

.

2. การให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความฉลาดทางอารมณ์” หรือ EQ (Emotional Quality)
บริษัทจะเน้นให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผ่านการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกันบ่อยครั้ง เพราะบริษัทเชื่อว่า การที่พนักงานมี EQ ที่สูงจะทำให้พนักงานเข้าใจการทำงาน เข้าใจจิตใจของเพื่อนร่วมงาน และเข้าใจสิ่งแวดล้อมของงานได้มากขึ้น ทำให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม
ได้ดีขึ้น

.

เมื่อมองภาพรวมแล้ว จะเห็นว่าบริษัท Cisco Systems ให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก บริษัทใส่ใจถึงความสามารถที่พนักงานจะเข้าร่วมกับองค์กรของบริษัทนี้ได้ ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัว และระดับอารมณ์ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการทำงาน ทั้งการทำงานคนเดียวและการทำงานเป็นทีม รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับองค์กรอย่างมีความสุขด้วย ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “เพื่อกำหนดอนาคตของอินเทอร์เน็ตด้วยการสร้างมูลค่า และโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับลูกค้า พนักงาน นักลงทุน พันธมิตร และระบบนิเวศของเรา” ซึ่งวิสัยทัศน์ของ Cisco Systems ไม่เพียงสะท้อนแค่ บริษัทต้องการโฟกัสที่สินค้า บริการ ลูกค้า และผลประกอบการเพียงเท่านั้น แต่พวกเขายังให้ความสำคัญกับ “พนักงาน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญอันดับต้น ๆ ขององค์กร นั่นก็คือเหตุผล ที่ทำให้ Cisco Systems เป็นบริษัทที่คนอเมริกัน อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในปี 2021 ตามการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune นั่นเอง

.

แล้วบริษัทที่คุณใฝ่ฝันอยากทำงานด้วย…คือที่ไหนกันนะ???

.

Reference : 

https://www.longtunman.com/30858

https://fortune.com/company/cisco-systems/best-companies/

https://workpointtoday.com/10-business-high-market-cap-2021/

https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/assets/pwc-global-top-100-companies-2021.pdf?fbclid=IwAR3NNNuW7T7CdBv4lclZfyr9ej_ASzjg78uZlJD7w6zgmVX40KbuhzeJqLk

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600