Power Skills คืออะไร? เทรนด์ใหม่ แห่งยุค 2022

Power Skills คืออะไร? เทรนด์ใหม่ แห่งยุค 2022

Power Skills เทรนด์ใหม่แห่งยุค 2022 ที่กำลังถูกพูดถึง…ว่าแต่…นี่คือของใหม่จริงหรือ? ต่างจาก Skill อื่น ๆ ไหม? แล้ว Power Skills แห่งยุค 2022 มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ?

.

เมื่อพูดถึง Skills หรือทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า Hard Skills และ Soft Skills กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ

Hard Skills คือ ทักษะหรือความสามารถที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งในแต่ละสายอาชีพ ก็จะมี Head Skills ที่แตกต่างกันไป เช่น นักบัญชีต้องมีความรู้ทางด้วนบัญชีทำงบการเงิน สถาปนิกต้องมีทักษะด้านการคำนวณและการเขียนแบบ สาย IT ก็ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์

แล้ว Soft Skills หละ? Soft Skills ก็คือ ทักษะหรือความสามารถเฉพาะบุคคล เป็นเรื่องของอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ทักษาะที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ การควบคุมอารมณ์ ความรับผิดชอบ ซึ่งจะประเมินหรือวัดผลเป็นคะแนนได้ยาก และดูเหมือนว่าจะสำคัญน้อยกว่า Hard Skills องค์กรบางแห่งจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับ Skills ส่วนนี้มากนัก และมักจะถูก ‘ละเลย’ เพราะคำว่า ‘Soft’ (Skills) ดังนั้น Soft Skills ที่ถูกใครหลายคนละเลยไปนั้น ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ไปเป็น Power Skills หรือ ทักษะอันทรงพลังที่สำคัญไม่น้อยกว่า Hard Skills เลย

.

Power Skills ที่ควรมีติดตัว

หากถามว่า Power Skills ที่ควรมีติดตัวไว้ในปี 2022 มีอะไรสำคัญ ๆ บ้าง คำตอบคือ ทุก Skill ล้วนมีความสำคัญกับการทำงานของคุณทั้งนั้นค่ะ อยู่ที่ว่าสายอาชีพหรือลักษณะของคุณต้องใช้ Skill มากกว่ากัน บางคนอาจะคิดว่า งานแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องมี Skill นี้ก็ได้ แต่สุดท้าย Power Skills ล้วนแต่เป็นทักษะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลายเรื่องและแทบจะในทุกสถานการณ์เลยก็ว่าได้ และไม่เพียงแค่ในการทำงานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้ใน ‘ชีวิตประจำวัน’ ของคุณได้อีกด้วย

.

Communication : สื่อสาร(อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ)

ทักษะที่สำคัญยิ่งในยุค Covid ที่เราทำงานแบบ Remote กันมากขึ้น การสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในยุคนี้แล้ว แต่การสื่อสารที่เกิดขึ้นแบบ Remote ไม่ใช่ Face-to-Face นั้น มีประสิทธิภาพจริงหรือ ขนาดคุยกันต่อหน้า ปัญหาที่ตามมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดนั้นยังเกิดขึ้นนับไม่ถ้วน Remote Communication ยิ่งไม่สามารถสัมผัสภาษากายหรือรับรู้ความรู้สึกของคู่สนทนาได้มากเท่าที่ควร ถึงแม้จะเป็นการคุยกันแบบวิดิโอก็ตาม การคุยกันผ่านตัวหนังสือด้วยข้อความสั้น ๆ ห้วน ๆ หรือน้ำเสียงของผู้พูดที่ผู้ฟังไม่ได้เห็นสีหน้าและแววตานั้น อาจทำให้เกิดปัญหาของการสื่อสารที่ผิดพลาด ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากใจความสำคัญและเกิดเป็นปัญหาขึ้น ที่สำคัญ การสื่อสารยังมีความแตกต่างในช่วงของ Generation ภาษาของ Baby Boomer X Y และ Z ต่างกัน คำพูดที่แสนจะปกติเพียงคำเดียวของ Gen Z อาจทำให้ Baby Boomer ควันออกหูได้เลยนะคะ ดังนั้นเรื่องของ ‘การสื่อสาร’ ถือเป็นสิ่งแรกที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เพราะการทำงานร่วมกันในยุคสมัยและลักษณะการทำงานที่เปลี่ยนไป อาจเกิดปัญหาใหญ่โตซึ่งเป็นเหตุมาจากทักษะขั้นพื้นฐานข้อนี้ได้

.

Leadership & Teamwork : ภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกันแบบ ‘ทีม’

ขึ้นชื่อว่า ทีม ก็คือ คนกลุ่มหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมกัน จะระยะยาวหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ในทีมแบบกำหนดระยะเวลานั้น เมื่องานจบทีมก็จบลงไปด้วย บางครั้งหลังจากงานสำเร็จก็มีการนั่งคุยกัน รีวิวกันถึงการทำงานที่ผ่านมา แต่หลายครั้งทีมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้เพราะงานสำเร็จแล้ว จบไปแล้ว

คำว่า ‘ทีม’ จะให้เป็นทีมที่ที่ ‘เวิร์ค’ ไปซะทุกส่วนนั้นยากมาก แต่ถ้าจะทำให้ ‘ทีม’ เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดขึ้นได้จากการวางแผนที่ดี การระดมความคิดและการแชร์ไอเดียสู่ทีม การช่วยเหลือกันและทำหน้าที่ส่วนของตัวเองให้ดี รวมถึงการนำพาทีมของ ‘ผู้นำ’ ด้วย ซึ่งในยุคก่อน ๆ 1 ทีม มักจะมีผู้นำหรือ Leader 1 คน ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวแรงสำคัญในการนำพาทีมไปสู่เป้าหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่า ‘ผู้นำ’ ทุกคนจะมี ‘ภาวะผู้นำ‘ เพราะผู้นำบางคนก็ทำได้แค่สั่งลูกน้อง และไม่ได้หมายความว่า ‘ผู้นำ’ จะมีอำนาจนำทีมและตัดสินใจแค่คนเดียว สมาชิกในทีมก็สามารถกลายเป็นผู้นำในเรื่องที่ตนถนัดได้เช่นกัน หากผู้นำที่มี ‘ภาวะผู้นำ’ เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ดึงความสามารถของสมาชิกออกมาใช้ รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของสมาชิก และจูงใจให้ทุกคนทำงานสำเร็จ

ดังนั้นทีมเวิร์คที่ดี ต้องประกอบด้วย ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ สมาชิกในทีมที่พร้อมดึงศักยภาพของตัวเองออกมา ร่วมถึงเป้าหมายความสำเร็จที่มีร่วมกัน

.

Analytic & Critical Thinking : วิเคราะห์และวิพากษ์อย่างมีสติ

ในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น หลายครั้งที่เรารับข้อมูลบางอย่างผ่านสื่อ Social Media แต่กลับมารู้ที่หลังว่า สิ่งนั้นเป็นข้อมูลลวงหรือข่าวปลอม แย่ที่สุดคือ เราได้เผลอตัวแชร์ข่าวปลอมนั้นออกไปเป็นวงกว้างแล้ว โดยเฉพาะในยุค 2022 ที่ข้อมูลเท็จนั้นถูกแชร์ออกไปเร็วกว่าเชื้อไวรัสในอากาศเสียอีก Power Skills ที่จำเป็นสำหรับเราก็คือ ทักษะการวิเคราะห์และวิพากษ์ ที่จะช่วยให้เราไตร่ตรองและพิจารณาข้อมูลที่ได้รับมาอย่างรอบคอบ ไม่คล้อยตามสิ่งใดง่าย ๆ ก่อนจะพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเท็จ โดยใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ เริ่มจากตั้งคำถามหลังจากได้รับสารและเริ่มหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงข้อมูลออกมา ตีความด้วยเหตุและผลพร้อมใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเชื่อ ซึ่งสามารถนำกระบวนการคิดส่วนนี้ไปปรับใช้ในการทำงานได้

.

Curiosity and Lifelong Learning : ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา

การเรียนรู้ในที่นี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ด้านวิชาการหรือวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการใฝ่หาความรู้รอบตัว ความรู้ใหม่ ๆ หรือแม้แต่การอัปเดตเทรนด์ต่าง ๆ ให้ทันยุคทันสมัย เพราะทุกนาทีมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีถูกพัฒนาเร็วมาก จนบางครั้งเรากลายเป็นคนตกเทรนด์ไปอย่างไม่รู้ตัว ในอนาคตข้างหน้าจะมีเทคโนโลยี มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือแม้แต่มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นการใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราตามคนอื่นได้ทัน แต่ยังช่วยให้เรานำคนอื่นไปได้ด้วย ลองหาสิ่งที่เราชอบหรือสนใจและตั้งเป้าหมายพร้อมหาวิธีว่าต้องการพัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนั้น แม้โลกจะเดินหน้าไปไกลแค่ไหน หากเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ รับร้องว่า เไม่ทีทาง ‘เอาท์’ แน่นอน

.

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของ Power Skills ในยุค 2022 ที่ควรมีติดตัวไว้ ไม่ใช่แค่ในยุคนี้ แต่ยังต้องนำไปใช้ในอนาคตด้วย เชื่อว่าหลายคนมีทักษะพื้นฐานเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่จะนำมาประยุกต์ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้นเอง แต่หากใครยังขาด Power Skills เหล่านี้ รีบไปฝึกฝนพัฒนากันมาด่วน ๆ เลยนะคะ เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง 😆

References :

https://www.starfishlabz.com/blog/48-hard-skills-soft-skills-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-7-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81

https://forbesthailand.com/commentaries/insights/power-skills-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3.html

https://techsauce.co/connext/life-hacks/important-power-skills-to-develop-in-2022

https://thegrowthmaster.com/growth-mindset/softskills-for-digital-era

Related Content :

 

 

 

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr