Hybrid Working…New Normal สู่ Next Normal

Hybrid Working…New Normal สู่ Next Normal

เมื่อทำงานที่บ้านกันมานาน ความรู้สึกของการกลับมาทำงานที่ออฟฟิศก็คงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พนักงานจำนวนไม่น้อยที่เริ่มคุ้นชินกับการ Work from Home และสะดวกใจจะทำงานที่บ้านมากกว่า…แล้วองค์กรจะปรับตัวอย่างไร ให้ถูกใจพนักงาน โดยยังคงบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้…Hybrid Working อาจเป็นคำตอบ

.

จากบทความครั้งก่อนเรื่อง จุดเปลี่ยนองค์กร กับการทำงานหลังยุค COVID-19 ได้มีการกล่าวถึงการทำงานแบบ Work from Anywhere ไปแล้ว นั่นก็คือการทำงานแบบ Hybrid Working เป็นการทำงานแบบมีความยืดหยุ่น พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ แบบ Remote Working โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับทีมจากสถานที่ต่างกัน หรือจะสลับกันเข้าออฟฟิศ พนักงานคนไหนหรือทีมไหนอยากเข้าออฟฟิศก็แจ้งได้เลย แต่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาออฟฟิศทุกวันเหมือนแต่ก่อนแล้ว

.

การทำงานแบบ Hybrid Working แพร่หลายมาสักระยะหนึ่งแล้วทางฝั่งอเมริกาและยุโรปโดยเฉพาะองค์กรด้านเทคโนโลยี เนื่องจากระบบการทำงานและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อค่อนข้างเอื้ออำนวย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางส่วนก็ยังคงกังวลกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานแบบ Hybrid อยู่บ้าง เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการทำงานของเหล่าพนักงานได้ตลอดเวลางาน แต่เมื่อมีการพร่ระบาดของไวรัส องค์กรต้องให้พนักงาน Work from Home อย่างเลี่ยงไม่ได้ บางองค์กรใช้วิธีให้พนักงานเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศสลับกับทำงานที่บ้าน ทำให้การทำงานแบบ Hybrid กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในยุค New Normal และกำลังกลายเป็นวิธีการทำงานที่หลาย ๆ องค์กรเริ่มนำมาใช้ในยุค Next Normal เช่นกัน เพราะหลายองค์กรเล็งเห็นแล้วว่า การทำงานแบบ Hybrid นั้น สามารถนำมาใช้ได้จริงโดยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานนั้นไม่ได้ลดลงจนกระทบกับภาพรวมมากนัก และหาแนวทางแก้ไขจุดบกพร่อง จนสามารถนำมาใช้เป็นวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ได้โดยไม่กระทบต่อผลประกอบการขององค์กร

.

Apple บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกทำงานกันแบบ Hybrid โดยให้พนักงานเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วัน สลับกับ Remote Working หรือหากทีมไหนจำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ 5 วัน ก็สามารถทำได้เช่นกัน และยังมีนโยบายให้พนักงาน Remote Working 2 สัปดาห์ต่อปี ให้พนักงานได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ แต่ก็ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทอย่าง Apple ก็ยังได้รับผลกระทบจากการทำงานแบบ Hybrid นั่นคือ ความสัมพันธ์ในที่ทำงานเริ่มห่างเหินกัน กิจกรรมที่เคยทำร่วมกันหายไป ขาดบรรยากาศ ความคิดสร้างสรรค์ และขาดการสร้าง Community ร่วมกัน

.

ไม่เพียงแค่ Apple เท่านั้น บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่ง เดินหน้าปรับรูปแบบการทำงานให้เป็น Hybrid Working ไปตาม ๆ กัน เช่น Google Facebook Uber หรือบริษัทอย่าง Salesforce และ Twitter ที่อนุญาตให้พนักงานสามารถ Remote Working ได้ 100% นี่ไม่ใช่ข้อบังคับที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม แต่หลายองค์กรพยายามเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและนำเสนอแนวทางให้พนักงานพึงพอใจ ถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุค Next Normal ได้เป็นอย่างดี

.

นอกจาก Hybrid Working จะเป็นทางเลือกให้พนักงานมีอิสระในการทำงาน และพนักงานแต่ละคนสามารถเลือกแนวทางการทำงานที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเองแล้ว Hybrid Working ยังสามารถดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ ๆ ให้มาร่วมงานด้วย เพราะจะสอดคล้องกับการพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ ไม่ชอบการถูกตีกรอบอยู่ในความเข้มงวด และสนใจในเทคโนโลยีอยู่เสมอ รวมถึงการปรับปรุงออฟฟิศเพื่อรองรับการทำงานแบบ Hybrid จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระยะยาวได้ เช่น ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าทำความสะอาด แต่ยังคงมีข้อเสียที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ก็คือ ความสัมพันธ์ที่อาจห่างเหินกันไปของเหล่าพนักงาน เนื่องจากเวลาพบปะไม่ตรงกัน กิจกรรมน้อยลง บางคนที่เคยทำงานเข้าขากันได้ดีอาจทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะขาดเพื่อนคู่คิด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ยังเป็นส่วนที่ต้องการการแก้ไข เพราะความสัมพันธ์อันดีของทีมงานเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร เป็นหน้าที่ของเหล่า HR ที่จะต้องวางแผนรักษาความสัมพันธ์ของคนในองค์กรร่วมกับการทำงานแบบ New Normal สู่ Next Normal แล้วหละค่ะ 😂

.

References :

https://www.codeskworkplace.com/what-is-hybrid-working/

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/salary-man/hybrid-working.html

https://www.brandbuffet.in.th/2021/06/apple-and-big-tech-company-hybrid-workplace-policy/

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600