Agile คืออะไร ทำไมฮิต?

Agile คืออะไร ทำไมฮิต?

“Agile” หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ ยิ่งองค์กรยุคใหม่มักจะพูดถึงการทำงานแบบ Agile กันมาก แล้วมันคืออะไร? ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจริงหรือ? แล้วข้อเสียหละ?

.

Agile (เอไจล์ หรือ อะจาล์ว) เป็นแนวคิดการทำงานในยุค Digital องค์กรยุคใหม่หลายแห่งนำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงาน เป็นวิธีการทำงานที่เน้น ‘ผลลัพธ์’ มากกว่า ‘ขั้นตอน’ โดยเป็นการนำบุคลากรจากหลาย ๆ สายงานมาทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการสื่อสารและประสานงานกัน กำหนดเป้าหมายการทำงานเป็นระยะ ๆ สามารถส่งมอบชิ้นงาน หรืออัปเดตความคืบหน้ากันภายในระยะเวลาอันสั้น เน้นที่การรับรู้ข้อผิดพลาด หาทางแก้ไขปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

 

หัวใจของการทำงานแบบ Agile คือ การสื่อสาร

 

การสื่อสาร ระหว่างทีมงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานแบบ Agile เนื่องจากทีมงานประกอบด้วยบุคลากรจากหลายส่วนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต่างกัน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานจะช่วยให้ทีมดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการสื่อสาร คือ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะการทำงานแบบ Agile นั้น บุคลากรทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของทีม อะไรที่ต้องเพิ่ม ต้องปรับ ต้องแก้ไข ก็ควรเป็นความรับผิดชอบตนเองของคน ๆ นั้น ด้วย ซึ่งนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่ทำให้การทำงานแบบ Agile มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง

.

‘Agile’ อาจเปลี่ยนเป็น กระจาย หากยังไม่เข้าใจดีพอ

ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้อ่านอาจมองว่า Agile นั่นเป็นรูปแบบการทำงานของคนยุคใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างแน่แท้ แต่ถ้าองค์กรไหนยังไม่ศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบ Agile ให้ดีก่อนนำไปใช้รับรองว่า กระจายเละเทะแน่นอนค่ะ เพราะการทำงานแบบ Agile นั้น ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร ไม่ได้เหมาะกับทุกโปรเจต์ และไม่ได้เหมาะกับทุกคน เนื่องจากเป็นเรื่องของการสื่อสาร การประสานงานกัน ทดลองทำ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นหากคนใดคนหนึ่งในทีมขาดทักษะด้านใดด้านหนึ่งไป ทีมนั้นจะต้องมี ‘เดอะแบก’ ที่คอยช่วยดันทุกอย่างให้เดินไปข้างหน้า โดยเฉพาะ Mind Set ของคนในทีม เป็นไปได้ยากมากที่ทุกคนจะพร้อมใจคิดไปในทางเดียวกันแบบ 100% ดังนั้นการสื่อสาร ประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดจึงสำคัญ แล้วถ้าใครคนไหนขาดทักษะส่วนนี้ไป…อาจ “กระจายกันไปคนละทาง” ได้เลยค่ะ

.

‘การสื่อสาร’ ไม่ใช่แค่เรื่อง ‘งาน’

แม้ว่า ‘การสื่อสาร’ จะเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานแบบ Agile แต่ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสารที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานเท่านั้น แน่นอนว่าเรื่องหลัก ๆ ที่ต้องสื่อสารกันก็ต้องเป็นการทำงาน เช่น ผลของการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แต่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ หรือเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ อะไรน่าสนใจ เทรนด์อะไรกำลังมา หรือแม้แต่การชื่นชม ให้กำลังใจกันในทีม ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ทีมงานกลายเป็น Teamwork การสื่อสารที่ดีจะทำให้ทีมงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายได้นั่นเองค่ะ

.

References :

https://www.marketingoops.com/news/agile-working/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9Aagile/

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600