Agile คืออะไร ทำไมฮิต?

Agile คืออะไร ทำไมฮิต?

“Agile” หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ ยิ่งองค์กรยุคใหม่มักจะพูดถึงการทำงานแบบ Agile กันมาก แล้วมันคืออะไร? ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจริงหรือ? แล้วข้อเสียหละ?

.

Agile (เอไจล์ หรือ อะจาล์ว) เป็นแนวคิดการทำงานในยุค Digital องค์กรยุคใหม่หลายแห่งนำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงาน เป็นวิธีการทำงานที่เน้น ‘ผลลัพธ์’ มากกว่า ‘ขั้นตอน’ โดยเป็นการนำบุคลากรจากหลาย ๆ สายงานมาทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการสื่อสารและประสานงานกัน กำหนดเป้าหมายการทำงานเป็นระยะ ๆ สามารถส่งมอบชิ้นงาน หรืออัปเดตความคืบหน้ากันภายในระยะเวลาอันสั้น เน้นที่การรับรู้ข้อผิดพลาด หาทางแก้ไขปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

 

หัวใจของการทำงานแบบ Agile คือ การสื่อสาร

 

การสื่อสาร ระหว่างทีมงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานแบบ Agile เนื่องจากทีมงานประกอบด้วยบุคลากรจากหลายส่วนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต่างกัน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานจะช่วยให้ทีมดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการสื่อสาร คือ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะการทำงานแบบ Agile นั้น บุคลากรทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของทีม อะไรที่ต้องเพิ่ม ต้องปรับ ต้องแก้ไข ก็ควรเป็นความรับผิดชอบตนเองของคน ๆ นั้น ด้วย ซึ่งนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่ทำให้การทำงานแบบ Agile มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง

.

‘Agile’ อาจเปลี่ยนเป็น กระจาย หากยังไม่เข้าใจดีพอ

ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้อ่านอาจมองว่า Agile นั่นเป็นรูปแบบการทำงานของคนยุคใหม่ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างแน่แท้ แต่ถ้าองค์กรไหนยังไม่ศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบ Agile ให้ดีก่อนนำไปใช้รับรองว่า กระจายเละเทะแน่นอนค่ะ เพราะการทำงานแบบ Agile นั้น ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร ไม่ได้เหมาะกับทุกโปรเจต์ และไม่ได้เหมาะกับทุกคน เนื่องจากเป็นเรื่องของการสื่อสาร การประสานงานกัน ทดลองทำ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นหากคนใดคนหนึ่งในทีมขาดทักษะด้านใดด้านหนึ่งไป ทีมนั้นจะต้องมี ‘เดอะแบก’ ที่คอยช่วยดันทุกอย่างให้เดินไปข้างหน้า โดยเฉพาะ Mind Set ของคนในทีม เป็นไปได้ยากมากที่ทุกคนจะพร้อมใจคิดไปในทางเดียวกันแบบ 100% ดังนั้นการสื่อสาร ประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดจึงสำคัญ แล้วถ้าใครคนไหนขาดทักษะส่วนนี้ไป…อาจ “กระจายกันไปคนละทาง” ได้เลยค่ะ

.

‘การสื่อสาร’ ไม่ใช่แค่เรื่อง ‘งาน’

แม้ว่า ‘การสื่อสาร’ จะเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานแบบ Agile แต่ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสารที่เกิดขึ้น จะต้องเป็นการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานเท่านั้น แน่นอนว่าเรื่องหลัก ๆ ที่ต้องสื่อสารกันก็ต้องเป็นการทำงาน เช่น ผลของการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แต่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ หรือเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ อะไรน่าสนใจ เทรนด์อะไรกำลังมา หรือแม้แต่การชื่นชม ให้กำลังใจกันในทีม ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ทีมงานกลายเป็น Teamwork การสื่อสารที่ดีจะทำให้ทีมงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายได้นั่นเองค่ะ

.

References :

https://www.marketingoops.com/news/agile-working/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9Aagile/

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr