ไม่มีใคร ‘โง่’ เพราะความฉลาดมีถึง 9 แบบ…คุณเป็นแบบไหน

ไม่มีใครโง่เพราะความฉลาดมีถึง 9 แบบคุณเป็นแบบไหน

ความฉลาด ใครเป็นคนนิยาม ความฉลาดคือต้องรู้หรือต้องเก่งอะไรจึงจะเรียกว่าคนฉลาด

เก่งคำนวณ? พูดได้หลายภาษา? หรือคะแนนทดสอบ IQ สูงกว่าคนทั่วไป คือ คนฉลาด? แปลว่าใครที่ไม่มีความสามารถตามที่กล่าวมาข้างต้นคือคนโง่อย่างนั้นหรือ โนวววววว จำกัดความคำว่า ฉลาด ไว้แค่นั้นไม่ได้นะคะ คนเก่งดนตรี ศิลปะ ทำอาหาร หรือทักษะอื่น ๆ ก็คือคนฉลาดค่ะ

.

ทฤษฏีนี้เป็นของ ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด เป็นผู้เสนอ ทฤษฎีพหุปัญญา” (The Theory of Multiple Intelligences) ศาสตราจารย์ได้ให้ทฤษฎีพหุปัญญาว่าด้วยความฉลาดของมนุษย์ แบ่งได้ 9 ด้านด้วยกันค่ะ

.

1. Logical-Mathematical Intelligence ฉลาดเรื่องตัวเลขและตรรกะ

ความฉลาดตามมาตรฐานโรงเรียนทั่วไป ความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เป็นเหตุเป็นผล และมีทักษะการคำนวณ การแก้ปัญหา การมีความละเอียดรอบคอบ ผู้ที่มีความฉลาดด้านนนี้ เช่น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม วิศวกร

.

2. Linguistic Intelligence ฉลาดเรื่องภาษา 

คนที่มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาได้ดี ตั้งแต่ภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้คนคนนั้นชอบอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ท่องคำศัพท์ สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามที่ต้องการ เช่น กวี นักเขียน นักพูด ครู ทนายความ หรือนักการเมือง

.

3. Visual-Spatial Intelligence ฉลาดในเรื่องภาพ

ความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตำแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน คนประเภทนี้คือจะชอบศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น การออกแบบตึก และคนที่สามารถจินตนาการและอธิบายหลายอย่างที่ออกมาเป็นภาพได้อย่างดี เช่น จิตรกร เขียนการ์ตูน นักปั้น นักออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิก

.

4. Bodily Kinesthetic Intelligence ฉลาดในการใช้ร่างกาย 

ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และความไวทางประสาทสัมผัส คนพวกนี้เป็นคน active  เช่น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง 

.

5. Musical Intelligence ฉลาดเรื่องเสียง

ความสามารถในการซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู้ การจดจำ และการแต่งเพลง สามารถจดจำจังหวะ ทำนอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี มีความสุขกับการได้ฟังเสียงเพลง และสิ่งๆนั้นทำให้ชอบการเขียนเพลง ร้องเพลง แสดงดนตรี เช่น นักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรี

.

6. Interpersonal Intelligence ฉลาดเกี่ยวกับผู้คน

เวลาที่คนพวกนี้พูดจะมีเสน่ห์มากๆ คนพวกนี้จะชอบพูด ชอบเข้าสังคม เล่าเรื่อง มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง เช่น นักพูด คุณครู นักการฑูต พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ และทักษะนี้ถือว่าสำคัญมากกับการทำงานเกือบทุกรูปแบบ

.

7. Self-Intelligence ฉลาดรู้ทันตัวเอง 

แตกต่างจากพวกคนที่เก่งในการเข้าสังคม คนพวกนี้ชอบทำงานคนเดียว และทำอะไรคนเดียวมากกว่าเป็นกลุ่ม คนพวกนี้จะชอบอ่านหนังสือ How to, Self- Help เก่งในเรื่องการรู้จักและตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์ เช่น นักจิตวิทยา นักปรัชญา นักบำบัด 

.

8. Nature Smart ฉลาดทางธรรมชาติ

คนพวกนี้ชอบธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ คาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์ นักอนุรักษ์ป่าไม้ นักธรณีวิทยา หรือแม้แต่คนที่รักสัตว์เหมือนสมาชิกครอบครัว

.

9. Existential intelligence ฉลาดในการใช้ชีวิต

คนพวกนี้ชอบตั้งคำถามซับซ้อน เช่นเราเกิดมาทำไม?” สงสัยใคร่รู้ ตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่องความเป็นไปของชีวิต ชีวิตหลังความตาย เรื่องเหนือจริง คนพวกนี้สามารถที่จะหาความสงบในตัวเองได้ เช่น พระ นักบวช นักคิด นักปรัชญา

.

ความฉลาดมีถึง 9 แบบ เราต้องหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบ ถนัด และไปได้ดีในทางใด เราอาจจะคิดและตีตราตัวเองมาตลอดว่าเราไม่ใช่คนฉลาดหรือคนเก่ง เพียงเพราะความฉลาดของเรา ไม่ถูกยอมรับในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่สร้างและหล่อหลอมเราขึ้นมา แต่กลับจำกัดความความเก่งของเด็กอยู่เพียงไม่กี่ด้าน

.

References :

https://yimwhanfamily.com/

https://www.gotoknow.org/posts/347259

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600