ไม่มีใคร ‘โง่’ เพราะความฉลาดมีถึง 9 แบบ…คุณเป็นแบบไหน

ไม่มีใครโง่เพราะความฉลาดมีถึง 9 แบบคุณเป็นแบบไหน

ความฉลาด ใครเป็นคนนิยาม ความฉลาดคือต้องรู้หรือต้องเก่งอะไรจึงจะเรียกว่าคนฉลาด

เก่งคำนวณ? พูดได้หลายภาษา? หรือคะแนนทดสอบ IQ สูงกว่าคนทั่วไป คือ คนฉลาด? แปลว่าใครที่ไม่มีความสามารถตามที่กล่าวมาข้างต้นคือคนโง่อย่างนั้นหรือ โนวววววว จำกัดความคำว่า ฉลาด ไว้แค่นั้นไม่ได้นะคะ คนเก่งดนตรี ศิลปะ ทำอาหาร หรือทักษะอื่น ๆ ก็คือคนฉลาดค่ะ

.

ทฤษฏีนี้เป็นของ ศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด เป็นผู้เสนอ ทฤษฎีพหุปัญญา” (The Theory of Multiple Intelligences) ศาสตราจารย์ได้ให้ทฤษฎีพหุปัญญาว่าด้วยความฉลาดของมนุษย์ แบ่งได้ 9 ด้านด้วยกันค่ะ

.

1. Logical-Mathematical Intelligence ฉลาดเรื่องตัวเลขและตรรกะ

ความฉลาดตามมาตรฐานโรงเรียนทั่วไป ความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เป็นเหตุเป็นผล และมีทักษะการคำนวณ การแก้ปัญหา การมีความละเอียดรอบคอบ ผู้ที่มีความฉลาดด้านนนี้ เช่น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม วิศวกร

.

2. Linguistic Intelligence ฉลาดเรื่องภาษา 

คนที่มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาได้ดี ตั้งแต่ภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้คนคนนั้นชอบอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ท่องคำศัพท์ สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามที่ต้องการ เช่น กวี นักเขียน นักพูด ครู ทนายความ หรือนักการเมือง

.

3. Visual-Spatial Intelligence ฉลาดในเรื่องภาพ

ความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตำแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน คนประเภทนี้คือจะชอบศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น การออกแบบตึก และคนที่สามารถจินตนาการและอธิบายหลายอย่างที่ออกมาเป็นภาพได้อย่างดี เช่น จิตรกร เขียนการ์ตูน นักปั้น นักออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิก

.

4. Bodily Kinesthetic Intelligence ฉลาดในการใช้ร่างกาย 

ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และความไวทางประสาทสัมผัส คนพวกนี้เป็นคน active  เช่น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง 

.

5. Musical Intelligence ฉลาดเรื่องเสียง

ความสามารถในการซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู้ การจดจำ และการแต่งเพลง สามารถจดจำจังหวะ ทำนอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี มีความสุขกับการได้ฟังเสียงเพลง และสิ่งๆนั้นทำให้ชอบการเขียนเพลง ร้องเพลง แสดงดนตรี เช่น นักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรี

.

6. Interpersonal Intelligence ฉลาดเกี่ยวกับผู้คน

เวลาที่คนพวกนี้พูดจะมีเสน่ห์มากๆ คนพวกนี้จะชอบพูด ชอบเข้าสังคม เล่าเรื่อง มีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง เช่น นักพูด คุณครู นักการฑูต พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ และทักษะนี้ถือว่าสำคัญมากกับการทำงานเกือบทุกรูปแบบ

.

7. Self-Intelligence ฉลาดรู้ทันตัวเอง 

แตกต่างจากพวกคนที่เก่งในการเข้าสังคม คนพวกนี้ชอบทำงานคนเดียว และทำอะไรคนเดียวมากกว่าเป็นกลุ่ม คนพวกนี้จะชอบอ่านหนังสือ How to, Self- Help เก่งในเรื่องการรู้จักและตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์ เช่น นักจิตวิทยา นักปรัชญา นักบำบัด 

.

8. Nature Smart ฉลาดทางธรรมชาติ

คนพวกนี้ชอบธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการรังสรรค์ต่าง ๆ ของธรรมชาติ คาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์ นักอนุรักษ์ป่าไม้ นักธรณีวิทยา หรือแม้แต่คนที่รักสัตว์เหมือนสมาชิกครอบครัว

.

9. Existential intelligence ฉลาดในการใช้ชีวิต

คนพวกนี้ชอบตั้งคำถามซับซ้อน เช่นเราเกิดมาทำไม?” สงสัยใคร่รู้ ตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่องความเป็นไปของชีวิต ชีวิตหลังความตาย เรื่องเหนือจริง คนพวกนี้สามารถที่จะหาความสงบในตัวเองได้ เช่น พระ นักบวช นักคิด นักปรัชญา

.

ความฉลาดมีถึง 9 แบบ เราต้องหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบ ถนัด และไปได้ดีในทางใด เราอาจจะคิดและตีตราตัวเองมาตลอดว่าเราไม่ใช่คนฉลาดหรือคนเก่ง เพียงเพราะความฉลาดของเรา ไม่ถูกยอมรับในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่สร้างและหล่อหลอมเราขึ้นมา แต่กลับจำกัดความความเก่งของเด็กอยู่เพียงไม่กี่ด้าน

.

References :

https://yimwhanfamily.com/

https://www.gotoknow.org/posts/347259

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr