Pride

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 1

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 1 “คนเยอะ…เรื่องแยะ” คำพูดนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นไปในทาง Negative ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อคนเยอะ ก็จะมีความหลากหลาย ความแตกต่าง เรื่องเยอะ ความคิดเห็นเยอะ ต้องตัดสินใจหรือตกลงกันด้วยความยากเย็น มากคน…มากความ แต่บางครั้ง ในหมู่คนจำนวนมากทีมีทั้งความหลากหลายและความแตกต่างปะปนกันอยู่ อาจเป็นประโยชน์กับองค์กรและการทำงานได้เช่นกัน . ความหลากหลายในองค์กรมีหลายรูปแบบ หลัก ๆ แล้วก็จะเป็นเรื่อง ความแตกต่างด้านตำแหน่งงาน ที่พนักงานแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนงาน และยังเป็นความแตกต่างกันในระบบโครงสร้างองค์กรนั่นคือ ลำดับขั้น ซึ่งในส่วนนี้จะมีข้อดีต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นและขวนขวายในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่ากำลังได้รับการเลื่อนขั้น แรงขับเคลื่อนในการทำงานก็มากขึ้นกว่าตอนไหน ๆ เลยหละค่ะ . ความหลายหลายด้านอายุ เชื่อว่าผู้อ่านแทบทุกคนต้องเคยเจอมา ช่วงอายุ 20 ต้น ๆ ที่เริ่มชีวิตการทำงานที่แรก กลายเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในองค์กร หัวหน้าแทบจะอายุเท่าแม่เราด้วยซ้ำ เพื่อนร่วมงานก็วัย 28-40 เหมือนจะคุยกันเข้าใจแต่ก็ยังมี Gap หรือช่องว่างของช่วงวัยอยู่ดี มิหนำซ้ำ ความหลากหลายด้านอายุยังทำให้ความคิด ข้อเสนอแนะของเราในที่ประชุมนั้น ยังถูกเมินและถูกปัดตกไปเสมอ ๆ บ่อยครั้งเข้าจะทำให้ไม่อยากเสนอความคิดเห็นอะไรกลายเป็นคนไม่มีส่วนร่วมกับองค์กรไปอีก… แต่ถ้าคุณโชคดี เจอองค์กรที่เปิดกว้างแล้วหละก็

Continue reading

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr