Pride

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 1

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 1 “คนเยอะ…เรื่องแยะ” คำพูดนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นไปในทาง Negative ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อคนเยอะ ก็จะมีความหลากหลาย ความแตกต่าง เรื่องเยอะ ความคิดเห็นเยอะ ต้องตัดสินใจหรือตกลงกันด้วยความยากเย็น มากคน…มากความ แต่บางครั้ง ในหมู่คนจำนวนมากทีมีทั้งความหลากหลายและความแตกต่างปะปนกันอยู่ อาจเป็นประโยชน์กับองค์กรและการทำงานได้เช่นกัน . ความหลากหลายในองค์กรมีหลายรูปแบบ หลัก ๆ แล้วก็จะเป็นเรื่อง ความแตกต่างด้านตำแหน่งงาน ที่พนักงานแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนงาน และยังเป็นความแตกต่างกันในระบบโครงสร้างองค์กรนั่นคือ ลำดับขั้น ซึ่งในส่วนนี้จะมีข้อดีต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นและขวนขวายในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่ากำลังได้รับการเลื่อนขั้น แรงขับเคลื่อนในการทำงานก็มากขึ้นกว่าตอนไหน ๆ เลยหละค่ะ . ความหลายหลายด้านอายุ เชื่อว่าผู้อ่านแทบทุกคนต้องเคยเจอมา ช่วงอายุ 20 ต้น ๆ ที่เริ่มชีวิตการทำงานที่แรก กลายเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในองค์กร หัวหน้าแทบจะอายุเท่าแม่เราด้วยซ้ำ เพื่อนร่วมงานก็วัย 28-40 เหมือนจะคุยกันเข้าใจแต่ก็ยังมี Gap หรือช่องว่างของช่วงวัยอยู่ดี มิหนำซ้ำ ความหลากหลายด้านอายุยังทำให้ความคิด ข้อเสนอแนะของเราในที่ประชุมนั้น ยังถูกเมินและถูกปัดตกไปเสมอ ๆ บ่อยครั้งเข้าจะทำให้ไม่อยากเสนอความคิดเห็นอะไรกลายเป็นคนไม่มีส่วนร่วมกับองค์กรไปอีก… แต่ถ้าคุณโชคดี เจอองค์กรที่เปิดกว้างแล้วหละก็

Continue reading

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600