Interview

“มีอะไรจะถามไหม?” คำถามที่ต้องเจอตอนสัมภาษณ์งาน…ถามอะไรดี?

“มีอะไรจะถามไหม?” คำถามที่ต้องเจอตอนสัมภาษณ์งาน…ถามอะไรดี? ช่วงสุดท้ายของการสัมภาษณ์งาน เรามักจะถูกถามคำถามนี้จาก HR หรือผู้ที่ทำการสัมภาษณ์เรา “มีคำถามอะไรที่อยากถามไหม” “อยากรู้อะไรไหม ถามได้นะ” หากคนสัมภาษณ์ยิงคำถามนี้มา นั่นคือคาดหวังให้คุณถามกลับเพื่อเน้นย้ำว่าคุณสนใจในตำแหน่งงานนี้ และนี่ยังเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้รู้จักองค์กรก่อนเข้าทำงานด้วย แล้วคำถามอะไรบ้างที่คุณควรถามเมื่อมีโอกาส . ถามเกี่ยวกับงาน ข้อมูลอะไรที่ยังไม่ชัดเจนใน Job Description ของงาน หน้าที่หลัก ภาระงานในแต่ละวัน งานอื่น ๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานของคุณโดยตรง ถามได้และควรถามด้วย เพราะคุณจะได้รู้ว่านอกเหนือจากหน้าที่หลักที่คุณรู้ว่าต้องทำแล้ว มีอะไรบ้างที่คุณจะต้องเจอ อาจมีภาระงานอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องทำเป็นครั้งคราว ความท้าทายของงานนี้คืออะไร Career Path ของตำแหน่งงานนี้เป็นอย่างไร เติบโตไปได้ในระดับไหน สามารถหมุนเวียนหรือย้ายสายงานไปตำแหน่งใดในองค์กรได้บ้าง ก่อนเริ่มงานต้องเตรียมตัวอย่างไร มีอบรมเตรียมความพร้อม หรือ Training ให้หรือไม่ KPIหรือหัวข้อประเมินการทำงานเช่นเรื่องอะไรบ้าง คำถามเหล่านี้จะทำให้ผู้สัมภาษณ์รับรู้ได้ว่าคุณมีความสนใจในตำแหน่งงานนี้ มีความอยากเตรียมพร้อมทั้งก่อนเริ่มงานไปจนถึงอนาคตในการทำงานนี้ . ถามเกี่ยวกับองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง สไตล์การทำงานเป็นอย่างไร นอกจาก Hard Skills จะเป็นเรื่องสำคัญของการทำงานแล้ว Soft Skills หรือ Power Skills บางอย่างก็จะบอกได้ว่าเรามีบุคลิกลักษณะที่จะเข้ากับองค์กรได้หรือไม่ ทีมมีกี่คน เราต้องทำงานกับใครบ้าง

Continue reading

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr