Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 1

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 1

คนเยอะ…เรื่องแยะ” คำพูดนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นไปในทาง Negative ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อคนเยอะ ก็จะมีความหลากหลาย ความแตกต่าง เรื่องเยอะ ความคิดเห็นเยอะ ต้องตัดสินใจหรือตกลงกันด้วยความยากเย็น มากคน…มากความ แต่บางครั้ง ในหมู่คนจำนวนมากทีมีทั้งความหลากหลายและความแตกต่างปะปนกันอยู่ อาจเป็นประโยชน์กับองค์กรและการทำงานได้เช่นกัน

.

ความหลากหลายในองค์กรมีหลายรูปแบบ หลัก ๆ แล้วก็จะเป็นเรื่อง ความแตกต่างด้านตำแหน่งงาน ที่พนักงานแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนงาน และยังเป็นความแตกต่างกันในระบบโครงสร้างองค์กรนั่นคือ ลำดับขั้น ซึ่งในส่วนนี้จะมีข้อดีต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัด คือ พนักงานมีความกระตือรือร้นและขวนขวายในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่ากำลังได้รับการเลื่อนขั้น แรงขับเคลื่อนในการทำงานก็มากขึ้นกว่าตอนไหน ๆ เลยหละค่ะ

.

ความหลายหลายด้านอายุ

เชื่อว่าผู้อ่านแทบทุกคนต้องเคยเจอมา ช่วงอายุ 20 ต้น ๆ ที่เริ่มชีวิตการทำงานที่แรก กลายเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในองค์กร หัวหน้าแทบจะอายุเท่าแม่เราด้วยซ้ำ เพื่อนร่วมงานก็วัย 28-40 เหมือนจะคุยกันเข้าใจแต่ก็ยังมี Gap หรือช่องว่างของช่วงวัยอยู่ดี มิหนำซ้ำ ความหลากหลายด้านอายุยังทำให้ความคิด ข้อเสนอแนะของเราในที่ประชุมนั้น ยังถูกเมินและถูกปัดตกไปเสมอ ๆ บ่อยครั้งเข้าจะทำให้ไม่อยากเสนอความคิดเห็นอะไรกลายเป็นคนไม่มีส่วนร่วมกับองค์กรไปอีก… แต่ถ้าคุณโชคดี เจอองค์กรที่เปิดกว้างแล้วหละก็ ความเฟรช ความสดใหม่ของคุณ คือแหล่งความคิดชั้นยอดขององค์กร พวกเขาจะให้ความสำคัญกับความคิดจากพนักงานรุ่นใหม่ เพราะเชื่อว่าความคิดจากวัยที่แตกต่างกันนั้น อาจะมีข้อดีแฝงอยู่และกลายเป็นประโยชน์ต่อองค์กรก็เป็นได้ แนวทางเดิม ๆ เก่า ๆ ของคนที่อยู่มานานเหมือนจะล้าสมัยใช้การไม่ได้แล้ว หากนำวิธีใหม่ ๆ จากความคิดสร้างสรรค์ของคนวัยหนุ่มสาวเข้าไปประยุต์ใช้ อาจกลายเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่นำพาองค์กรประสบความสำเร็จได้เช่นกัน

.

ความหลากหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

หากย้อนกลับไปในยุคที่เทคโนโลยียังเป็นสิ่งใหม่ การทำงานของคนในองค์กรนั้นเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ทำงานร่วมกันภายในท้องถิ่น ชุมชน ในเมืองเดียวกัน หรือใหญ่สุดก็ระดับภูมิภาค แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีถูกพัฒนาจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน ทุกคนจากทุกพื้นที่บนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเทคโนโลยี ทำธุรกิจแบบข้ามพรมแดนจากโลกตะวันตกไปยังตะวันออก องค์กรบางแห่งจำเป็นต้องขยายกิจการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ และมีการเปิดรับคนจากภูมิภาคนั้น ๆ เข้ามาทำงาน ทำให้เกิดความหลายหลายด้านเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมขึ้นในองค์กร วัฒนธรรมที่ต่างกันถูกแสดงออกมาในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ข้อเสียก็มี แต่ข้อดีก็เยอะ ถึงแม้จะไม่เข้าใจในวัฒนธรรมความคิดของชนชาติที่ไม่ใช่ของตัวเองไปบ้าง แต่สุดท้ายแล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะต้องปรับตัวและทำความเข้าใจให้อยู่ร่วมกันได้และเคารพซึ่งกันและกัน ในแง่มุมของศาสนา องค์กรบางแห่งจัดเตรียมห้องละหมาดสำหรับพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกเท่านั้น แต่ยังเป็นการเคารพในวิถีปฏิบัติของพวกเขาอีกด้วย และมีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่อนุญาตให้พนักงานลาหยุดวันตรุษจีนโดยไม่เสียวันลาเพื่อกลับบ้านไปไหว้บรรพบุรุษ ถือเป็นเทศกาลสำคัญของคนเชื้อสายจีน

.

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในองค์กรยังมีข้อดีและเป็นข้อดีที่สำคัญของโลกธุรกิจ เมื่อมีความหลากหลายย่อมมีความแตกต่าง ความชอบ รสนิยม ค่านิยมที่ต่างกัน การที่องค์กรมีพนักงานที่มีความหลากหลายอาจะทำให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคหรือลูกค้าในภูมิภาคนั้น ๆ และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดไปได้อย่างง่ายดาย เช่น ร้านอาหาร Fast Food ชื่อดังหลายแบรนด์ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก ทีมกลยุทธ์และทีม R&D ของประเทศนั้น ๆ มักจะคิดค้นและนำเสนอเมนูที่ประยุกต์วัตถุดิบหลักให้เข้ากับอาหารท้องถิ่นของพวกเขาออกมา คนท้องถิ่นทานง่าย นักท่องเที่ยวชื่นชอบ ได้ใจผู้บริโภคไปเต็ม ๆ

.

และมาถึงความหลากหลายในองค์กรที่เป็นส่วนสำคัญของบทความนี้ ก็คือ ความหลากหลายทางเพศ นั่นเอง

ช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่ามีกระแสการเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับชาว LGBTQ+ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการยอมรับจากสังคมทียังไม่คนบางกลุ่มเหยียดเพศและพยายามต่อต้านเพศทางเลือก หรือแม้แต่คนในครอบครัวเองที่มองว่าลูกหลานมีความผิดปกติทางจิต พาไปพบหมอจิตเวชหรือหนักสุดคือพาไปทำพิธีทางไสยศาสตร์เพราะเชื่อว่าคนที่มีจิตใจไม่ตรงตามเพศสภาพนั้นเป็นเพราะถูกผีสิง การเรียกร้องด้านกฎหมายเรื่องการสมรสในเพศเดียวกัน ถึงแม้บางประเทศจะเปิดรับข้อกฎหมายนี้และอนุญาตให้เพศเดียวกันสมรสกันได้แล้ว แต่ยังมีประเทศจำนวนไม่น้อย (เช่น ประเทศไทย) ที่ยังไม่อนุญาตให้เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ นั่นหมายถึงสิทธิ์ที่ต่างฝ่ายจะได้รับจากการสมรสนั่นยังไม่มีอีกด้วย เช่น สิทธิ์การตัดสินใจในการยินยอมรักษาทางการแพทย์ของคู่รักในขณะที่คู่สมรสทำได้ ไม่มีสิทธิ์รับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงในขณะที่คู่สมรสทำได้ สิทธิ์ในการใช้สวัสดิการรัฐของคู่สมรสก็ทำไม่ได้ หรือแม้แต่อยากเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเดียวกับอีกฝ่ายก็ทำไม่ได้ เพราะไม่สามารถสมรสกันได้

.

และไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงถกเถียงเรื่องนี้อยู่ แต่บางประเทศที่พัฒนาแล้ว เทคโนโลยีก้าวล้ำกว่าไทยมาก ไม่เพียงแต่ไม่ให้ความสำคัญ แต่ถึงขั้นปิดกั้นไม่ยอมรับกันเลยทีเดียว LGBTQ+ ในประเทศเหล่านั้นต้องใช้ชีวิตอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ ไม่สามารถแสดงออกอะไรได้เลยเพราะนั่นหมายถึง สถานะทางสังคม หน้าที่การงาน และอนาคตที่สดใสอาจหายไป บางองค์กรในประเทศเหล่านั้นปฏิเสธรับคนข้ามเพศหรือ LGBTQ+ เข้าทำงานเลยก็มี หรือแม้แต่บางองค์กรที่มีพนักงาน LGBTQ+ ทำงานอยู่ แต่พนักงานเหล่านั้นยังคงถูกเลือกปฏิบัติจากคนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน และเจ้านาย บางคนถูกคุกคามจากกลุ่มที่ไม่เปิดรับชาว LGBTQ+ เป็นเรื่องราวใหญ่โต

.

ดังนั้นกระแสเรียกร้องความเท่าเทียมให้ LGBTQ+ ในช่วงเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมานั้นมาแรงมาก องค์กรระดับโลกมักกล่าวถึงเรื่องความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศในทุกครั้งที่มีการประชุมใหญ่ Town-Hall หรือจัด Training Session มาโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดการยอมรับอย่างไม่มีอคติ นำไปสู่ D&I “Diversity & Inclusion หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้”

.

ในเดือนมิถุนายนของทุกปี จะถูกกำหนดให้เป็น “Pride Month” หรือ เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ” องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมหรือแคมเปญเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและสนับสนุนในชาว LGBTQ+ เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของตนเอง ถึงแม้การเรียกร้องจะไม่เป็นผลกับกฎหมายบางข้อมากนัก แต่องค์กรหลายแห่งทั้งในไทยและต่างประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับสิทธิ์ที่ชาว LGBTQ+ ควรได้รับให้เท่าเทียมกับพนักงานชายและหญิง เช่น ลาเพื่อดูแลบุตร ลาเพื่อสมรส หรือลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศก็มี ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้ทุกเพศเท่าเทียมกัน ยอมรับและเปิดใจให้ความหลากหลายและความแตกต่าง

.

สำหรับบทความ Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ในตอนที่ 2 เราจะมากล่าวถึงเรื่อง “LGBTQ+…พลังคลื่นใหม่ขององค์กร” LGBTQ+ ต้องเจออะไรบ้างจากการทำงานในองค์กร รับมือกับความหลากหลายและแตกต่างนี้อย่างไร รวมถึงโอกาสและความสำเร็จในหน้าที่การงานของชาว LGBTQ+ ติดตามอ่านกันด้วยนะคะ 😊

.

References :

https://th.hrnote.asia/personnel-management/190820-workforce-diversity/

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600