กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย หยุดได้กี่วันกันนะ…?

กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย หยุดได้กี่วันกันนะ…?

วันหยุด วันลา ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่องค์กรมอบให้พนักงาน แล้ววันลาที่ HR มอบให้ลูกจ้างนั้น เป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะ บางที่ให้วันหยุดและสิทธิ์ในการลาหยุดมากจนรู้สึกว่า องค์กรนี้ใจดีจังเลย ในขณะที่บางที่นั้น วันหยุดตามประเพณียังต้องไปทำงาน แถมสิทธิ์ในการลาหยุดนั้นน้อยกว่าที่อื่น ๆ

.

บทความนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุดตามกฎหมาย และสิทธิ์ในการลาหยุดตามกฎหมาย ที่ทั้ง HR และผู้ปฏิบัติงานต้องทราบ!!! HR เองก็จะต้องดูแลสิทธิ์ส่วนนี้ให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการฟ้องร้องทางกฎหมาย ในส่วนของลูกจ้างก็ต้องทราบไว้เพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบนะคะ

.

มาพูดถึง เวลาทำงาน และเวลาพัก กันก่อน

กฎหมายกำหนดให้เวลาการทำงานของลูกจ้าง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์

– หากเป็นงานด้านพาณิชยกรรม หรืองานทั่วไป จะให้ทำงาน ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ส่วนมากก็จะทำงานกัน 5 วัน จันทร์-ศุกร์

– หากเป็นงานอันตรายต่อสุขภาพตามกฎกระทรวง จะให้ทำงาน ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน และ ไม่เกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห์ นั่นเป็นสาเหตุที่เรามักเห็นชาวโรงงานไปทำงานวันเสาร์ และได้หยุดแค่วันอาทิตย์นั่นเอง

– งานปิโตรเคมี ทำงานได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง/วัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์

– เวลาพักใน 1 วัน ต้อง ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (หลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมง) หากตกลงกันว่า พักครั้งละไม่ถึง 1 ชั่วโมง ก็ต้องได้พักมากกว่า 20 นาที

.

วันหยุดประจำสัปดาห์

ต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์

และห่างกันไม่เกิน 6 วัน หมายความว่า 1 สัปดาห์ต้องได้หยุดพักอย่างน้อย 1 วัน

– หากเป็นงานอื่น ๆ เช่น งานโรงแรม งานขนส่ง งานในถิ่นทุรกันดาน นายจ้างและลูกจ้างอาจทำข้อตกลงให้สะสมวันหยุดประจำสัปดาห์ไปหยุดทีเดียวเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใน 4 สัปดาห์ที่ทำงานติดต่อกัน

– งานด้านปิโตรเคมี แท่นขุดเจาะ จะมีข้อตกลงพิเศษสำหรับวันหยุด (มักจะเห็นทำงาน 15วัน หยุด 15 วัน / ทำ 20 หยุด 20 / ทำ 28 หยุด 14วัน ก็มีนะ…)

.

วันหยุดตามประเพณี

– ต้องประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 ปี (องค์กรส่วนมากจะออกปฏิทินวันหยุด หรือ List วันหยุดทางอีเมลเลย)

– ให้หยุดไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ

– หากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันทำงานของลูกจ้าง ต้องให้หยุดชดเชย

*หากนายจ้างกำหนดวันหยุดไม่ครบตามกฎหมาย มีความผิดและมีโทษ หากต้องการให้ลูกจ้างมาทำงานต้องจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุดให้ถูกต้อง

– ต้องแจ้งจำนวนวันหยุดพักร้อนให้ลูกจ้างแต่ละคนทราบ ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีพัก (พักร้อน) ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน

สามารถทำข้อตกลงสะสมวันหยุดพักร้อนที่ใช้ไม่หมดไปใช้ในปีถัดไปได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร

– นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันลาพักร้อนที่เหลือในวันที่ลูกจ้างลาออก (คำนวณจากวันทำงานและขึ้นอยู่กับนโยบายองค์กร)

.

สิทธิ์ในการลาหยุด

ลาป่วย มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยไม่เกิน 30วัน/ปี ลาป่วย 3 วันติดต่อกันขึ้นไป ต้องแสดงใบรับรองแพทย์

ลาคลอด/ลาตั้งครรภ์ ไม่เกิน 98 วัน (จากเดิม 90 วัน เพิ่มวันลาไปตรวจครรภ์ เดือนละ 1 วัน จำนวน 8 เดือน) โดย 90 วันมี่ลาคลอดนับรวมวันหยุด(วันหยุดตามประเพณี/วันหยุดประจำสัปดาห์)ระหว่างวันที่ลาด้วย / หากลากไปตรวจครรภ์ประจำทุกเดือน ถือว่าเป็นการ ‘ลาคลอดหรือลาตั้งครรภ์’ ไม่ใช่ ‘ลาป่วย’ ก็จะนับรวมไปใน 98 วันนั้นเลย แต่หากลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาไปตรวจครรภ์ 8 วัน ก็นำมาทบกับการลาหลังคลอดได้ และลูกจ้างที่ลาคลอดจะได้รับเงินเดือนเท่ากับค่าจ่างในวันทำงาน แต่ไม่เกิน 45 วัน (บางองค์กรใจดี อาจจ่ายค่าจ้างเป็น 45+8 วัน ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน)

ลาทำหมัน ระยะเวลาตามที่แพทย์ออกใบรับรองให้ และมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างด้วย

ลากิจ ลาเพื่อทำธุระจำเป็น จำนวนวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทที่กำหนดให้ลากิจได้โดยยังได้รับค่าจ้าง แต่กฎหมายกำหนดไว้ว่า สามารถลากิจได้โดยได้รับค่าจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ลาเข้ารับราชการทหาร ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อเข้ารับราชการทหารตลอดระยะเวลาที่ทำการลา แต่ไม่เกิน 60 วัน/ปี

ลาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม กรณีนี้ลูกจ้างสามารถลาได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งอาจได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้างขึ้นอยู่กับลักษณะงานและนโยบายขององค์กร และนายจ้างมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลา หากเห็นว่าการลามีผลกระทบกับองค์กรหรือเคยลามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้ง

.

ในพาร์ทของวันหยุดและวันลา ที่ HR รวมถึงลูกจ้างควรทราบไว้ก็จะมีประมาณนี้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้อ้างอิงจากองค์กรของท่าน เพราะบางที่ก็ใจดี๊ใจดี หยุดกันเก่ง ทั้งคริสต์มาส ตรุษจีน บางที่ก็ไม่ให้หยุดแม้วันสำคัญทางศาสนา กะพาที่บ้านไปทำบุญ แต่ก็ต้องคอตก ชาวบ้านเขาได้หยุดกัน ฮ่าๆๆๆ

.

บทความหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ทีลูกจ้างควร(ต้อง)ได้รับกัน รอติดตามนะคะ ^^

.

References :

http://www.boss-groups.com/images/E08.pdf

https://www.dharmniti.co.th/timework-law-2551/

https://www.prosoft.co.th/Article/Detail/142500

https://www.flash-hr.com/blog/maternity-leave-thai-labour-law

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94/

Related Content :

 

 

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600