LGBTQ+…”พลังคลื่นใหม่ขององค์กร” – หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 2

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 2 : LGBTQ+…”พลังคลื่นใหม่ขององค์กร” 🏳‍🌈

จากบทความครั้งก่อน เราได้พูดถึง ความหลากหลายในองค์กร ที่คนส่วนใหญ่ต้องพบเจอ ทำความเข้าใจ และปรับตัวกับความแตกต่างเหล่านั้นให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านตำแหน่งงาน อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายทางเพศ ที่กำลังกลายเป็นพลังคลื่นใหม่ที่เหล่าองค์กรชั้นนำให้ความสำคัญกันมาก บทความนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านร่วมเข้าถึงและเข้าใจในความแตกต่างนี้มากขึ้นค่ะ

.

หากพูดถึง “ความแตกต่าง” ก็ย่อมมี “ความขัดแย้ง” เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ถึงแม้ในปัจจุบันองค์กรหลายแห่งเริ่มเล็งเห็นปัญหาจากความแตกต่างเหล่านั้นและเริ่มรณรงค์เรื่อง Diversity & Inclusion โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อความเท่าเทียมทางเพศ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับกับความแตกต่างนี้ ยิ่งเมื่อต้องร่วมงานกัน ทำงานด้วยกัน การแสดงออกและการปฏิบัติจากคนเหล่านี้ต่อพนักงานที่เป็น LGBTQ+ ก็ยังคงสร้างความอึดอัดใจไม่น้อย ทำให้ LGBTQ+ บางกลุ่มเลือกที่จะไม่แสดงออกว่าตนเป็นเพศทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเลือกปฏิบัติและปฏิกิริยาจากผู้ที่ไม่ยอมรับ ทำให้เกิดความเครียด ความอัดอั้นตันใจ อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่ได้เต็มกำลังความสามารถเท่าที่ควรจะเป็น และยังรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา

.

ไม่เพียงเท่านั้น พนักงาน LGBTQ+ ที่ทำงานติดต่อกับลูกค้าหรือ Partner ทางธุรกิจจำนวนไม่น้อย ต้องเผชิญกับคำพูดหรือการปฏิบัติที่เหยียดหยาม ดูถูก หรือถูกถอดออกจากโครงการ เพียงเพราะลูกค้าไม่อยากได้คนที่มีความแตกต่างทางเพศเข้าร่วมในทีม กลายเป็นปัญหาการเลือกปฏิบัติที่กระทบต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของชาว LGBTQ+ และที่แย่ที่สุด คือ เมื่อหัวหน้างานของพวกเขาที่เป็นผู้ประเมินศักยภาพของพนักงานนั้น กลายเป็นบุคคลที่ไม่ยอมรับในเรื่องนี้เสียเอง (นอกจากความอคติในการประเมินแล้วยังต้องทำงานร่วมกันทุกวัน อึดอัดแบบ 200% )

.

การเปิดเผยว่าตัวเองเป็น LGBTQ+ นั้น อาจต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างในชีวิตเขา”

.

ถึงแม้สวัสดิการหลายอย่างไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังที่กกล่าวในบทความที่แล้ว เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมพนักงาน LGBTQ+ ยูนิฟอร์มที่บังคับใส่ให้ตรงตามเพศสภาพ แม้แต่บัตรพนักงานที่ขึ้นต้นว่า นาย/นางสาว หลายท่านอาจมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ความสำคัญนัก แต่เรื่องเหล่านี้อาจเป็นเรื่อง Sensitive ในความรู้สึกของผู้ที่ถูกมองว่า “แตกต่าง”

.

อย่างไรก็ตาม เป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรระดับประเทศและระดับโลก เริ่มให้ความสำคัญการความแตกต่างหลากหลายทางเพศมากขึ้นเรื่อย ๆ

– Shell สนับสนุนและมอบโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นจากภูมิหลังทุกแบบ และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ส่งเสริมการยอมรับ LGBT เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงาน ส่งเสริมความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงานผ่าน LGBT Network ตั้งแต่ปี 1997 และขยายเครือข่ายมาเรื่อย ๆ

– บริษัท HP ออกแคมเปญ Reinvent Mindsets สนับสนุน LGBTQ เปิดกว้างสำหรับทุกคนครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และพนักงาน LGBTQ มีส่วนสำคัญขององค์กร เป็นส่วนที่สร้างความหลากหลาย และความผูกพันในองค์กร

– DTAC ประกาศนโยบายสวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQ+ สามารถลาเพื่อเข้าพิธีสมรสได้ไม่เกิน 6 วันต่อปี, ลาเพื่อดูแลคู่สมรสและบุตรไม่เกิน 7 วันต่อปี, ลาเพื่อฌาปนกิจครอบครัวไม่เกิน 15 วันต่อปี, ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศไม่เกิน 30 วันต่อปี

– แสนสิริ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยให้พนักงานที่เป็น LGBTQ สามารถลาแต่งงานได้ 7 วัน เท่ากับการสมรสระหว่างชาย-หญิง นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าเราทุกคนควรได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใด

และยังมีอีกหลายองค์กรที่เริ่มใช้นโยบายความเท่าเทียมทางเพศกับพนักงาน เนื่องจากการเรียกร้องให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคนจากการกระทำและความสามารถ ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ ยิ่งไปกว่านั้น หลายองค์กรเล็งเห็นแล้วว่า การยอมรับและเปิดกว้างให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมงานนั้น มีข้อดีมากมาย

.

การมีพนักงาน LGBTQ+ อาจทำให้สินค้าและบริการขององค์กรนั้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น LGBTQ+ ได้มากขึ้น ทีมกลยุทธ์และการตลาดจะเข้าใจมุมมองกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายทางเพศและเข้าถึงความต้องการที่แตกต่างได้อย่างดี อีกทั้งเมื่อมีแคมเปญสนับสนุนความหลากหลายทางเพศออกมา ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ เท่านั้น ยังรวมถึงครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูงของพนักงาน LGBTQ+ ที่จะร่วมสนับสนุนเลือกใช้สินค้าและบริการของกลุ่มองค์กรที่เห็นคุณค่าของคนโดยไม่จำกัดความแตกต่าง และยังจูงใจผู้มีความสามารถในการทำงานเข้าร่วมองค์กรได้ด้วย เพราะเมื่อองค์กรแสดงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับพนักงานโดยไม่แบ่งแยกเพศ แถมยังให้ความสำคัญกับผู้บริโภค LGBTQ+ อีก ใคร ๆ ก็คงอยากร่วมงานกับองค์กรที่เปิดกว้างแบบนี้แน่นอนค่ะ

.

ถึงแม้ว่าการยอมรับเรื่องความแตกต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างทางเพศนั้น จะมีการรณรงค์อยู่เสมอ ๆ รวมถึงมีสัญญาณที่ดีจากหลายภาคส่วนที่กำลังเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคม แต่คนบางกลุ่มก็ยังไม่สามารถเปิดใจยอมรับความแตกต่างนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นความคิดส่วนบุคคลถ้ายังอยู่ในขอบแขตของตัวเองและไม่ทำร้ายคนที่แตกต่าง เราก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เช่นเดิม และขอให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์จากการกระทำ เห็นอกเห็นใจ และไม่ทำร้ายกันเพียงเพราะว่าเขา “แตกต่าง” 😊

 

References :

https://missiontothemoon.co/psychology-lgbtq/

https://brandinside.asia/hp-lgbtq-workplace/

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000063143

https://www.shell.co.th/th_th/careers/diversity-inclusion/lgbt-talent-at-shell.html

https://workpointtoday.com/sansiri-lgbtq/

https://thematter.co/social/lgbt-inequality-with-krukath/48901

Related Content :

 

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr