LGBTQ+…”พลังคลื่นใหม่ขององค์กร” – หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 2

Diversity & Inclusion…หลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้ ตอนที่ 2 : LGBTQ+…”พลังคลื่นใหม่ขององค์กร” 🏳‍🌈

จากบทความครั้งก่อน เราได้พูดถึง ความหลากหลายในองค์กร ที่คนส่วนใหญ่ต้องพบเจอ ทำความเข้าใจ และปรับตัวกับความแตกต่างเหล่านั้นให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านตำแหน่งงาน อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงความหลากหลายทางเพศ ที่กำลังกลายเป็นพลังคลื่นใหม่ที่เหล่าองค์กรชั้นนำให้ความสำคัญกันมาก บทความนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านร่วมเข้าถึงและเข้าใจในความแตกต่างนี้มากขึ้นค่ะ

.

หากพูดถึง “ความแตกต่าง” ก็ย่อมมี “ความขัดแย้ง” เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ถึงแม้ในปัจจุบันองค์กรหลายแห่งเริ่มเล็งเห็นปัญหาจากความแตกต่างเหล่านั้นและเริ่มรณรงค์เรื่อง Diversity & Inclusion โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อความเท่าเทียมทางเพศ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมรับกับความแตกต่างนี้ ยิ่งเมื่อต้องร่วมงานกัน ทำงานด้วยกัน การแสดงออกและการปฏิบัติจากคนเหล่านี้ต่อพนักงานที่เป็น LGBTQ+ ก็ยังคงสร้างความอึดอัดใจไม่น้อย ทำให้ LGBTQ+ บางกลุ่มเลือกที่จะไม่แสดงออกว่าตนเป็นเพศทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเลือกปฏิบัติและปฏิกิริยาจากผู้ที่ไม่ยอมรับ ทำให้เกิดความเครียด ความอัดอั้นตันใจ อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานไม่ได้เต็มกำลังความสามารถเท่าที่ควรจะเป็น และยังรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา

.

ไม่เพียงเท่านั้น พนักงาน LGBTQ+ ที่ทำงานติดต่อกับลูกค้าหรือ Partner ทางธุรกิจจำนวนไม่น้อย ต้องเผชิญกับคำพูดหรือการปฏิบัติที่เหยียดหยาม ดูถูก หรือถูกถอดออกจากโครงการ เพียงเพราะลูกค้าไม่อยากได้คนที่มีความแตกต่างทางเพศเข้าร่วมในทีม กลายเป็นปัญหาการเลือกปฏิบัติที่กระทบต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของชาว LGBTQ+ และที่แย่ที่สุด คือ เมื่อหัวหน้างานของพวกเขาที่เป็นผู้ประเมินศักยภาพของพนักงานนั้น กลายเป็นบุคคลที่ไม่ยอมรับในเรื่องนี้เสียเอง (นอกจากความอคติในการประเมินแล้วยังต้องทำงานร่วมกันทุกวัน อึดอัดแบบ 200% )

.

การเปิดเผยว่าตัวเองเป็น LGBTQ+ นั้น อาจต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างในชีวิตเขา”

.

ถึงแม้สวัสดิการหลายอย่างไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังที่กกล่าวในบทความที่แล้ว เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ครอบคลุมพนักงาน LGBTQ+ ยูนิฟอร์มที่บังคับใส่ให้ตรงตามเพศสภาพ แม้แต่บัตรพนักงานที่ขึ้นต้นว่า นาย/นางสาว หลายท่านอาจมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ความสำคัญนัก แต่เรื่องเหล่านี้อาจเป็นเรื่อง Sensitive ในความรู้สึกของผู้ที่ถูกมองว่า “แตกต่าง”

.

อย่างไรก็ตาม เป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรระดับประเทศและระดับโลก เริ่มให้ความสำคัญการความแตกต่างหลากหลายทางเพศมากขึ้นเรื่อย ๆ

– Shell สนับสนุนและมอบโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นจากภูมิหลังทุกแบบ และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแรก ๆ ที่ส่งเสริมการยอมรับ LGBT เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ทำงาน ส่งเสริมความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงานผ่าน LGBT Network ตั้งแต่ปี 1997 และขยายเครือข่ายมาเรื่อย ๆ

– บริษัท HP ออกแคมเปญ Reinvent Mindsets สนับสนุน LGBTQ เปิดกว้างสำหรับทุกคนครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และพนักงาน LGBTQ มีส่วนสำคัญขององค์กร เป็นส่วนที่สร้างความหลากหลาย และความผูกพันในองค์กร

– DTAC ประกาศนโยบายสวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQ+ สามารถลาเพื่อเข้าพิธีสมรสได้ไม่เกิน 6 วันต่อปี, ลาเพื่อดูแลคู่สมรสและบุตรไม่เกิน 7 วันต่อปี, ลาเพื่อฌาปนกิจครอบครัวไม่เกิน 15 วันต่อปี, ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศไม่เกิน 30 วันต่อปี

– แสนสิริ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยให้พนักงานที่เป็น LGBTQ สามารถลาแต่งงานได้ 7 วัน เท่ากับการสมรสระหว่างชาย-หญิง นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าเราทุกคนควรได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใด

และยังมีอีกหลายองค์กรที่เริ่มใช้นโยบายความเท่าเทียมทางเพศกับพนักงาน เนื่องจากการเรียกร้องให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคนจากการกระทำและความสามารถ ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ ยิ่งไปกว่านั้น หลายองค์กรเล็งเห็นแล้วว่า การยอมรับและเปิดกว้างให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมงานนั้น มีข้อดีมากมาย

.

การมีพนักงาน LGBTQ+ อาจทำให้สินค้าและบริการขององค์กรนั้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น LGBTQ+ ได้มากขึ้น ทีมกลยุทธ์และการตลาดจะเข้าใจมุมมองกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายทางเพศและเข้าถึงความต้องการที่แตกต่างได้อย่างดี อีกทั้งเมื่อมีแคมเปญสนับสนุนความหลากหลายทางเพศออกมา ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ เท่านั้น ยังรวมถึงครอบครัว ญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูงของพนักงาน LGBTQ+ ที่จะร่วมสนับสนุนเลือกใช้สินค้าและบริการของกลุ่มองค์กรที่เห็นคุณค่าของคนโดยไม่จำกัดความแตกต่าง และยังจูงใจผู้มีความสามารถในการทำงานเข้าร่วมองค์กรได้ด้วย เพราะเมื่อองค์กรแสดงจุดยืนในการให้ความสำคัญกับพนักงานโดยไม่แบ่งแยกเพศ แถมยังให้ความสำคัญกับผู้บริโภค LGBTQ+ อีก ใคร ๆ ก็คงอยากร่วมงานกับองค์กรที่เปิดกว้างแบบนี้แน่นอนค่ะ

.

ถึงแม้ว่าการยอมรับเรื่องความแตกต่าง โดยเฉพาะความแตกต่างทางเพศนั้น จะมีการรณรงค์อยู่เสมอ ๆ รวมถึงมีสัญญาณที่ดีจากหลายภาคส่วนที่กำลังเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคม แต่คนบางกลุ่มก็ยังไม่สามารถเปิดใจยอมรับความแตกต่างนี้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นความคิดส่วนบุคคลถ้ายังอยู่ในขอบแขตของตัวเองและไม่ทำร้ายคนที่แตกต่าง เราก็สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้เช่นเดิม และขอให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์จากการกระทำ เห็นอกเห็นใจ และไม่ทำร้ายกันเพียงเพราะว่าเขา “แตกต่าง” 😊

 

References :

https://missiontothemoon.co/psychology-lgbtq/

https://brandinside.asia/hp-lgbtq-workplace/

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000063143

https://www.shell.co.th/th_th/careers/diversity-inclusion/lgbt-talent-at-shell.html

https://workpointtoday.com/sansiri-lgbtq/

https://thematter.co/social/lgbt-inequality-with-krukath/48901

Related Content :

 

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600