นายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน ต้องโดนอะไร?

นายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน ต้องโดนอะไร?

โดยปกติแล้ว วันแรงงานแห่งชาติมักจะตรงกับวันทำงาน จันทร์-ศุกร์ พนักงานก็จะได้หยุดตามปกติ แต่ปีนี้วันแรงงานตรงกับวันอาทิตย์พอดี ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของใครหลาย ๆ คนอยู่แล้ว แล้วใครได้หยุด ใครต้องทำงาน ใครกำลังโดยนายจ้างเอาเปรียบ ไปอ่านกัน!

.

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 มาตรา 29 กำหนดให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติในวันที่ 1 พฤษภาคมด้วย ส่วนอีก 12 วันเลือกจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น

.

วันหยุดวันแรงงานแห่งชาติจะบังคับให้เป็นวันหยุดของ ลูกจ้าง แรงงาน และพนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้ง ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่หากเป็นธนาคารที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าอาจเปิดทำการในบางแห่ง ส่วนข้าราชการ พนักงานในหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้หยุดในวันแรงงานแห่งชาติ แต่จะได้หยุดชดเชยอีกครั้งในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล และวันพืชมงคล (เอกชนจะไม่ได้หยุดในวันนี้)

.

ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ระบุไว้ว่า นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดปฏิบัติงานในวันแรงงานแห่งชาติ และต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ถ้าต้องการให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในวันหยุดแรงงานแห่งชาตินั้น จะต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างปกติ และหากต้องทำงานล่วงเวลา หรือ OT ต้องได้ค่าล่วงเวลา 3 เท่า (จาก OT วันทำงานปกติจ่ายที่ 1.5 เท่า) แม้แต่การปฏิบัติงานในวันหยุดชดเชยของวันแรงงาน

.

วันแรงงานแห่งชาติของปี พ.ศ. 2565 ตรงกับวันอาทิตย์ หากวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างอยู่แล้ว ต้องได้รับการชดเชยวันหยุดให้ในวันจันทร์ที่ 2 หากนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างปฏิบัติงานในวันนี้ ต้องได้รับค่าจ้างเพิ่ม 1 เท่า OT 3 เท่า เพราะถือเป็นวันหยุด แต่หากวันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันปฏิบัติงานของลูกจ้าง ก็จะต้องได้หยุดตรงตามวัน ไม่มีชดเชย

.

ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานนายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างหยุดทำงานในวันแรงงานต้องโดนอะไรบ้าง?

นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายมีโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1546

.

References :

https://www.thairath.co.th/news/society/1557901

https://www.bangkokbiznews.com/social/1001970

http://loei.labour.go.th/2018/index.php/2017-03-23-03-21-39/23-2017-04-24-09-08-54

Related Content :

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน ออพทิมิสทิก เอชอาร์ จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600