Empathy

Empathy…เข้าใจและใส่ใจ ทำไมจึงสำคัญกับองค์กร?

Empathy…เข้าใจและใส่ใจ ทำไมจึงสำคัญกับองค์กร? การทำงาน ถือเป็นการใช้ชีวิตในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้คนมากหน้าหลายตาที่ต้องทำงานร่วมกัน ประสานงานกัน หรือติดต่อกัน และเมื่อต้อง ‘สื่อสาร’กัน ก็ย่อมต้องมี ‘ความขัดแย้ง’ ที่ทำให้เกิดความกระอักกระอ่วน ไม่สบายใจขึ้นบ้างในบางครั้ง ยังรวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามารบกวนจิตใจ ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว หากมีใครสักคนที่คอยรับฟัง แนะนำ และพร้อมเข้าอกเข้าใจ คงจะดีไม่น้อย… นั่นเป็นเหตุผลง่าย ๆ ว่า ทำไม Empathy จึงสำคัญกับการอยู่ร่วมกันในองค์กร . Empathy ? Empathy หมายถึง ความเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น ทั้งในมุมมองของการทำงานร่วมกันเป็นทีม หรือทำงานในสถานะ หัวหน้า-ทีมงาน การเข้าใจ ใส่ใจ เข้าถึงความรู้สึกหรือความต้องการของคน ๆ นั้น จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น หรือเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด เหมือน “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เราไม่ชอบอะไร ก็อย่าทำแบบนั้นกับคนอื่นและถ้าเป็นเราโดนแบบนั้น เราคงไม่ชอบแน่ ๆ หรือแม้แต่ปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง ถ้าเราสามารถรับมือและเข้าใจเขาได้ คำแนะนำไหนที่เราอยากได้รับ เราอาจจะนำไปปรับใช้และให้คำแนะนำกับคนรอบข้างของเราได้นั่นเองค่ะ . Empathy กับ ภาวะผู้นำ การสื่อสารกันด้วยความเข้าอกเข้าใจในฐานะของการเป็นผู้นำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงานร่วมกันกับคนในทีมหรือพนักงาน

Continue reading

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr