Burnout

Burnout!!! ภาวะหมดไฟ แก้ยังไง ไม่ให้ไฟหมด

Burnout…ภาวะหมดไฟ แก้ยังไง ไม่ให้ไฟหมด “Burnout Syndrome” ภาวะหมดไฟจากการทำงานที่หลาย ๆ คนกำลังเผชิญอยู่ เกิดจากอะไร แก้ยังไงดี ก่อนที่ไฟจะหมดลงจริง ๆ . Burnout Syndrome หรือ ภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นภาวะที่คนทำงานรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สาเหตุหลักเกิดจากความเครียดและกดดัน งานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาพักหรือผ่อนคลายจิตใจ ส่งผลกระทบถึงอารมณ์และความรู้สึก เกิดความเหยื่อล้า อ่อนเพลีย ท้อแท้ หมดพลัง ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน บางครั้งส่งผลเสียถึงสุขภาพจนถึงขั้นต้องลาออกจากงานจริง ๆ นอกจากสาเหตุด้านความเครียดจากงานหนักแล้ว ยังเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัวอีกด้วย เช่น ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ปัญหาภายในทีม ความไม่ยุติธรรมที่ถูกปฏิบัติจากนายจ้าง หรือแม้แต่การกดดันตัวเอง ตั้งมาตรฐานการทำงานชองตัวเองสูงเกินไป เมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็เกิดความผิดหวังและด้อยค่าตัวเองได้ . สังเกตตัวเอง คุณ Burnout อยู่หรือเปล่า ? อาการทางใจ – หดหู่ ขาดแรงจูงใจ ไม่อยากตื่นขึ้นมาทำงาน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ สิ้นหวัง ขี้เกียจทำงานแล้ว อยากลาออก อาการทางกาย – ร่างกายอ่อนเพลียง่าย ปวดหัวบ่อย หมดแรง เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากเกินไป คลื่นไส้ เวียนหัว

Continue reading

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr