There is nothing to show here!
Slider with alias home2 not found.

Popular Categories

A better career is out there. We'll help you find it. We're your first step to becoming everything you want to be.

Make a Difference with Your Online Resume!

Your resume in minutes with JobHunt resume assistant is ready!


Featured Jobs

A better career is out there. We'll help you find it. We're your first step to becoming everything you want to be.


Nothing Found

53
CANDIDATE
26
EMPLOYERS
4
APPLICATIONS
256
Our Partner

Quick Career Tips

One of our jobs has some kind of flexibility option - such as telecommutinga part-time schedule or a flexible or flextime schedule.

ลาคลอด ได้กี่วัน? ตามกฎหมายแรงงาน

Knowledge, News

ลาคลอด ได้กี่วัน? ตามกฎหมายแรงงาน ลาคลอด เป็นอีกหนึ่งสิทธิวันลาที่ลูกจ้างจะได้รับ โดยพนักงานที่ใช้สิทธิลาจะได้รับค่าจ้างในวันที่ลาด้วย . วันลาคลอด ไม่เท่ากับ ≠ วันลาป่วย เนื่องจากทางกฎหมาย ได้กำหนดสิทธิวันลาคลอดไว้ให้โดยเฉพาะอยู่แล้ว และให้จำนวนวันมากกว่าวันลาป่วย ดังนั้น หากใครจะลาคลอด ต้องใช้สิทธิ "วันลาคลอด" เท่านั้น จะใช้สิทธิวันลาป่วยไม่ได้...

Read more >

Talent Mapping คืออะไร

Knowledge, Skills

Talent Mapping คืออะไร Talent Mapping เทคนิคด้านทรัพยากรบุคคล สำหรับใช้ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และแก้ปัญหาการสรรหาบุคลากรให้กับองค์กร . ขั้นตอนการทำ Talent Mapping ครอบคลุมทั้งการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดแรงงาน ผู้สมัคร คู่แข่งในตลาด ฐานข้อมูลในองค์กร เทรนด์ที่กำลังนิยม หรือแม้แต่การสัมภาษณ์จากบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก...

Read more >

HR แบบไหน โดนใจคนในองค์กร

Knowledge, Skills

HR แบบไหน โดนใจคนในองค์กร เมื่อพูดถึงตำแหน่ง HR หรือ ฝ่ายบุคคลในองค์กร ปฎิเสธไม่ได้เลยว่ากลายเป็นตำแหน่งที่จะถูกมองบน หรือไม่ก็เบ้ปากใส่ แล้วทำไม HR ถึงกลายเป็นตำแหน่งงานที่พนักงานไม่ชอบกันนะ . ถ้ามองจากหน้าที่ภาระงานหลักของตำแหน่งงานนี้ ก็คือ คนกลาง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รักษาผลประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่ายภายใต้กฎหมาย แต่ในบางองค์กรกลายเป็นว่า HR...

Read more >

เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น…จะบริหารค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างไร

Knowledge, News

เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น...จะบริหารค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างไร อัตรเงินเฟ้อทำให้อัตราค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น สินค้าจากต่างประเทศขึ้นราคาไม่หยุดหย่อน ทั้งน้ำมัน พลังงาน วัตถุดิบประกอบอาหาร หรือแม้แต่ไข่ไก่ ที่เป็นเมนูหลักของคนทั่วไป ก็ยังขึ้นราคา ทุกอย่างแพงขึ้น ในขณะที่เงินเดือนพนักงานเท่าเดิม...อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการพอจะช่วยเหลือพนักงานผู้เป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญขององค์กรได้ . พนักงานหลายคนก็คงพยายามหาวิธีในการปรับตัวแล้ว แต่ก็ยังใช้เงินแบบเดือนชนเดือน เรียกได้ว่า หากเงินเดือนออกช้าไปเพียง  2 วัน อาจทำให้ใช้ชีวิตติดขัดได้เลย การบริหารค่าตอบแทนให้พนักงานในช่วงค่าครองชีพสูงแบบนี้มีหลายวิธี...

Read more >

จัดทำโครงสร้างเงินเดือนใหม่…เรื่องอะไรที่พนักงานกังวล ?

Career Advice, Knowledge

ทุกครั้งที่มีการพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือน มักจะมีพนักงานบางกลุ่มที่รู้สึกกลัวหรือกังวล เกี่ยวกับความไม่มั่นคง ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น . การปรับระบบโครงสร้างเงินเดือนมักมาพร้อมกับกระแสการต่อต้าน หรือเสียงบ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่บริษัทจะต้องรู้ถึงความกังวลของพนักงานว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย . 📌 กลัวเงินเดือนตัน หัวข้อนี้เป็นสิ่งที่พนักงานกลัวเป็นอันดับหนึ่งเลย เพราะถ้าเรานึกภาพของโครงสร้างเงินเดือน เราก็จะเห็นกรอบสี่เหลี่ยม ซึ่งมีจุดต่ำสุด ค่ากลาง และจุดสูงสุด พนักงานก็มักจะกลัวว่าเงินเดือนของตนเองจะไปชนเพดานเงินเดือนซึ่งเรียกว่าเงินเดือนตันกระบอกนั่นเอง ในความเป็นจริง...

Read more >

ใครควรบริหารค่าจ้างเงินเดือนในองค์กร ?

Knowledge, Skills

ใครควรบริหารค่าจ้างเงินเดือนในองค์กร ? ประเด็นการบริหารค่าจ้างเงินเดือนพนักงานของบริษัทว่าควรจะให้ ใคร บริหารค่าจ้างเงินเดือนระหว่าง ฝ่ายบุคคล หรือ ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ บริหารกันเอง . ซึ่งประเด็นสาเหตุของความขัดแย้งนี้โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากฝ่ายบุคคลและฝ่ายผู้จัดการหรือผู้บริหารสายงาน ต้องการว่าจ้างพนักงานใหม่และมีการพูดตกลงเงินเดือนกับทางพนักงานใหม่โดยไม่ผ่านการเห็นชอบ หรือการปรึกษากับทางฝ่ายบุคคล ไม่ได้คำนึงถึงโครงสร้างเงินเดือนและอัตราเงินเดือนของพนักงานภายในองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งผลของการทำแบบที่กล่าวมา ปัญหาก็คือ เมื่อพนักงานมาคุยกันเองก็รู้เงินเดือนของกันและกัน ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นว่า ทำไมคนใหม่ที่เข้ามายังไม่รู้เรื่องอะไร...

Read more >

เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน

Knowledge

เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน . การบริหารค่าตอบแทน ถือเป็นส่วนงานที่สำคัญขององค์กร เพราะนอกจากเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้พนักงานทำงานกับองค์กรแล้ว ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีด้วย การบริหารค่าตอบแทนที่ดี มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มาประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่างาน ระดับงาน การหาข้อมูลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารการขึ้นเงินดือนอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการบริหารการเลื่อนตำแหน่ง และการปรับค่าจ้างในกรณีต่างๆ . องค์กรประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ มีหลายเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดอยู่บ้าง...

Read more >

อย่าลืม ! บริหารโครงสร้างเงินเดือนให้ดี

Knowledge

อย่าลืมบริหารโครงสร้างเงินเดือนให้ดี…!! . ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มที่จะควบคุมได้ และเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะการแข่งขันกันมากขึ้น ผู้บริหารก็เริ่มหันกลับมาใส่ใจในเรื่องของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น HRM หรือ HRD โดยเฉพาะในเรื่องของ HRM ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น กลายเป็นหัวข้ออันดับแรก ๆ ที่องค์กร และผู้นำต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่ง...

Read more >

การสื่อสารในองค์กร…เรื่องง่าย ๆ ที่กลายเป็นปัญหา

Skills

การสื่อสารในองค์กร...เรื่องง่าย ๆ ที่กลายเป็นปัญหา . เมื่อการสื่อสาร ที่เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ แต่กลับกลายเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของคนทำงาน .   ในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก หน้าที่งานและความต้องการต่างกัน การสื่อสาร จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนในอค์กรทำงานของตัวเองรวมกับงานของแผนกอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ผลงานออกมาเป็นไปตามที่คาดหวัง ยิ่งในยุคที่มี Remote...

Read more >

ReSkill ด้วยกฎ 3x3x3

Knowledge, Skills

ReSkill ด้วยกฎ 3x3x3 ในยุคของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การ Reskill ปรับทักษะของเราให้ทันโลกอยู่เสมอถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่การตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองนั้นไม่ยากเท่าเรื่องราวระหว่างทาง กฎ 3x3x3 จะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นได้ . กฎ 3x3x3 คืออะไร ? บทความเรื่อง Intentional learning จาก...

Read more >

Multitasking…ระวัง !!! สมองพังไม่รู้ตัว

Knowledge, Skills

Multitasking...ระวัง !!! สมองพังไม่รู้ตัว 'Multitasking' คำที่หลายคนคุ้ยเคย หนึ่งในทักษะสำคัญที่องค์กรคาดหวัง และมักปรากฏในประกาศงาน เพื่อให้ผู้สมัครประเมินตัวเองว่า "คุณสามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันหรือไม่" . Multitasking คือ ความสามารถทำงานต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน หรือทำไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ทุกอย่างแข่งขันกับเวลา...

Read more >

Career Path สำคัญยังไง ทำไมต้องทำ

Career Advice

Career Path สำคัญยังไง ทำไมต้องทำ Career Path คืออะไร สำคัญยังไง แล้วทำไมต้องทำ...? เริ่มต้นเข้าสู่วัยทำงาน หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ แต่ก็สนใจบ้างไม่ได้สนใจบ้าง แต่รู้หรือไม่ว่า Career Path นี่แหละอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นอนาคตชัดเจนขึ้นได้ .  Career Path คืออะไร?...

Read more >

Frequently Asked Questions ?

How We Share Information ?

Book your car, all you need is a credit or debit card. When you pick the car up, you’ll need Different car hire companies have different requirements, so please make sure you check the car’s terms and conditions as well.

In Which We Explain How ?

Book your car, all you need is a credit or debit card. When you pick the car up, you’ll need Different car hire companies have different requirements, so please make sure you check the car’s terms and conditions as well.

Special Provisions Applicable To Employer?

Book your car, all you need is a credit or debit card. When you pick the car up, you’ll need Different car hire companies have different requirements, so please make sure you check the car’s terms and conditions as well.

What People Say !

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600