Waiter / Waitress

-กล่าวคำทักทายลูกค้าเมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าว่าต้องสั่งอาหาร และ เครื่องดื่ม

-นำเสนอโต๊ะที่คิดว่าเหมาะกับลูกค้าท่านนั้น ๆและให้ลูกค้าได้เลือกโต๊ะ ที่ต้องการนั่ง

-ตรวจดูให้แน่ใจว่าโต๊ะที่ลูกค้าเลือกนั้นสะอาดและพร้อมที่จะให้บริการ

-เสริฟอาหารหรือเครื่องดื่ม พูดคุยสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับอาหารและการ บริการที่ได้รับ

แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ และ รักษาความสะอาดของร่างกาย

Only candidates can apply for this job.

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr