IZZY CON Co.,LTD.

หัวหน้าฝ่ายผลิต 1ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)

📌ออฟฟิต : IZZY CON อยู่ ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน : 09.00-17.00

รายละเอียดงาน
1. กำหนดและวางแผน ควบคุมและติดตามกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และมอบหมายแต่ละกะ
ดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
4. ควบคุมไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ควบคุมด้านต้นทุน ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานต่างๆที่กำหนด
5. ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตในเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
6. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ เบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตให้พร้อม
7. พัฒนา ดำเนินการ และจัดการกลยุทธ์ กระบวนการและขั้นตอนด้านโลจิสติกส์
8. ตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกและจัดการระดับสินค้าคงคลัง
9. จัดรายการสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและดูแล
10. แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เช่น การจัดส่งสูญหายหรือเสียหายบันทึกผลการผลิตในแต่ละวัน
11. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมการผลิต (จบใหม่)
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์สูง รู้จักวางแผนงานได้ รับฟังจับประเด็นได้แม่นยำ
อัธยาศัยมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก
4. ละเอียดรอบคอบ และมีความคิดเป็นระบบ
5. มีทักษะในการจัดองค์กรและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
6. มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
7. เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
8. มีภาวะความเป็นผู้นำ
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
1. ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุดเสาร์-อาทิตย์
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/เงินเที่ยวสงกรานต์
3. มีประกันสังคม
4. โบนัสประจำปี
5. หยุดนักขัตฤกษ์ตามธนาคาร
6. ปรับเงินเดือนประจำปี
7. งานเลี้ยงประจำปี

Only candidates can apply for this job.

Leave your thoughts

Share this job

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr