Supervisor / Captain

-เป็นผู้ช่วยให้กับ Restaurant Manager ในการดูแลพื้นที่บริการสำหรับลูกค้าและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดี

-เป็นผู้ช่วย Restaurant Managerในการให้คำแนะนำ และเป็นผู้ฝึกสอนที่ดีต่อ พนักงานในร้าน

-สร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี ในหมู่พนักงาน

-ดูแลเรื่องรักษาความสะอาด สุขอนามัย ในพื้นที่บริการ

-ทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายครัวเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการให้บริการด้าน

อาหารตรงกันและตรงตามความคาดหวังของลูกค้า

Only candidates can apply for this job.

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr