Commis III

– ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบทุกชนิดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และ ถูกต้องตามสุขอนามัย

– ดูแลการเตรียมอาหาร / วัตถุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

– ทำงานร่วมกับทีมครัว เพื่อรับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารก่อนปรุงให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับยอดขายในแต่ละวัน

-ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ครัวและบริเวณห้องครัว ให้สะอาดและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

คุณสมบัติที่

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ : 18 ปีขึ้นไป

การศึกษา: ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้าจบด้านอาหารโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หากเรียนจบสาขาทางด้านอาหารโดยตรง

ความรู้พิเศษ: มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในงานครัว

Only candidates can apply for this job.

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr