Chef De Parties

– ประกอบอาหารได้ถูกต้องตามมาตรฐานบริษัท ทั้งรสชาติ คุณภาพ หน้าตา

– ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบได้ตามเป้าหมายของบริษัท

– ควบคุมดูแล commis และ demi cdp ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– รับผิดชอบ ดูแลการตรวจนับวัตถุดิบ และของเสียได้ถูกต้อง

– เข้าใจในระบบเอกสาร การสั่ง รับ ส่งของที่เกี่ยวข้องได้

– ดูแลความสะอาดหน้างานอยู่เสมอ

คุณสมบัติ

– มีประสบการณ์ด้านอาหารไทย 3 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 3

– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ word excel internet ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถทำงานใต้ผู้บังคับบัญชาได้

– สามารถสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้

– เปิดรับฟัง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

– สุขภาพแข็งแรง

– สามารถใช้โปรแกรม sap ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Only candidates can apply for this job.

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr