CAPTAIN : SERVICE

– ทำหน้าที่ช่วยผู้จัดการร้านดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ในการดำเนินงานให้มีความเรียบร้อย

– รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของพนักงานทั้งด้านการแต่งกายและ บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานที่กำหนดไว้

– บันทึกจดรายงานประจำวันเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปของร้านอาหารเสนอแก่ผู้จัดการร้าน

– สามารถช่วยผู้จัดการร้านอาหารให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่มว่ามีความคุ้มค่าหรือเหมาะสมในการให้บริการหรือไม่ 5. ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิดให้ บริการซึ่งได้แก่ ความเรียบร้อยของการจัดโต๊ะ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

– ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป.

– สัญชาติไทย

– จบปริญญาตรี.

– มีประสบการณ์ในร้านอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี

– มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

– ถ้าสามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Only candidates can apply for this job.

Leave your thoughts

Optimistic HR Recruitment Co., Ltd.

27 Soi Somdejprachaotaksin 14
Bukkalo Thonburi 10600
TAX ID: 0105552066498

© Copyright
All Right Reserved
[email protected]
092-991-6251
02-466-5688
www.optimistic.com | @optimistichr