Author Archive for: peeranuch

QA กับ Tester… 2 อาชีพนี้ เหมือนกันไหม?

QA กับ Tester… 2 อาชีพนี้ เหมือนกันไหม? หลายครั้งที่เราได้ยินคนเรียก นักทดสอบระบบว่า Software Tester ในขณะที่ QA หรือ Quality Assurance ก็ทำหน้าที่ทดสอบระบบเหมือนกัน…แล้ว 2 ตำแหน่งนี้ทำงานเหมือนหรือต่างกันยังไง? . ในการเขียน Software (Web หรือ Application) ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งโดยทีม Programmer / Software Developer ทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานจริง จะต้องมีการ Test หรือทดสอบระบบของ Software นั้น ๆ เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามที่นักพัฒนาต้องการหรือคาดหวังไว้ โดยผู้ที่ทำการทดสอบระบบ เราเรียกว่า Software Tester นั่นเอง แต่ในหลายองค์กร เราก็เรียก Tester ว่า QA หรือ Quality Assurance นอกจากความต้องการทดสอบให้ระบบรันไปตามที่ควรจะเป็นแล้ว Tester / QA ยังต้องคอยหาจุดบกพร่อง หรือ Bug ที่จะเกิดขึ้นระหว่างใช้งานระบบ รวมถึงต้องคอยติดตาม ทำการทดสอบซ้ำ

Continue reading

Burnout!!! ภาวะหมดไฟ แก้ยังไง ไม่ให้ไฟหมด

Burnout…ภาวะหมดไฟ แก้ยังไง ไม่ให้ไฟหมด “Burnout Syndrome” ภาวะหมดไฟจากการทำงานที่หลาย ๆ คนกำลังเผชิญอยู่ เกิดจากอะไร แก้ยังไงดี ก่อนที่ไฟจะหมดลงจริง ๆ . Burnout Syndrome หรือ ภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นภาวะที่คนทำงานรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สาเหตุหลักเกิดจากความเครียดและกดดัน งานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาพักหรือผ่อนคลายจิตใจ ส่งผลกระทบถึงอารมณ์และความรู้สึก เกิดความเหยื่อล้า อ่อนเพลีย ท้อแท้ หมดพลัง ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน บางครั้งส่งผลเสียถึงสุขภาพจนถึงขั้นต้องลาออกจากงานจริง ๆ นอกจากสาเหตุด้านความเครียดจากงานหนักแล้ว ยังเกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัวอีกด้วย เช่น ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ปัญหาภายในทีม ความไม่ยุติธรรมที่ถูกปฏิบัติจากนายจ้าง หรือแม้แต่การกดดันตัวเอง ตั้งมาตรฐานการทำงานชองตัวเองสูงเกินไป เมื่อไม่ประสบความสำเร็จก็เกิดความผิดหวังและด้อยค่าตัวเองได้ . สังเกตตัวเอง คุณ Burnout อยู่หรือเปล่า ? อาการทางใจ – หดหู่ ขาดแรงจูงใจ ไม่อยากตื่นขึ้นมาทำงาน รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ สิ้นหวัง ขี้เกียจทำงานแล้ว อยากลาออก อาการทางกาย – ร่างกายอ่อนเพลียง่าย ปวดหัวบ่อย หมดแรง เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากเกินไป คลื่นไส้ เวียนหัว

Continue reading

นายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน ต้องโดนอะไร?

นายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน ต้องโดนอะไร? โดยปกติแล้ว วันแรงงานแห่งชาติมักจะตรงกับวันทำงาน จันทร์-ศุกร์ พนักงานก็จะได้หยุดตามปกติ แต่ปีนี้วันแรงงานตรงกับวันอาทิตย์พอดี ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของใครหลาย ๆ คนอยู่แล้ว แล้วใครได้หยุด ใครต้องทำงาน ใครกำลังโดยนายจ้างเอาเปรียบ ไปอ่านกัน! . พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 มาตรา 29 กำหนดให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติในวันที่ 1 พฤษภาคมด้วย ส่วนอีก 12 วันเลือกจากวันหยุดราชการ วันหยุดทางศาสนา หรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่น . วันหยุดวันแรงงานแห่งชาติจะบังคับให้เป็นวันหยุดของ ลูกจ้าง แรงงาน และพนักงานบริษัทเอกชน รวมทั้ง ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่หากเป็นธนาคารที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าอาจเปิดทำการในบางแห่ง ส่วนข้าราชการ พนักงานในหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้หยุดในวันแรงงานแห่งชาติ แต่จะได้หยุดชดเชยอีกครั้งในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล และวันพืชมงคล (เอกชนจะไม่ได้หยุดในวันนี้) . ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน ระบุไว้ว่า นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดปฏิบัติงานในวันแรงงานแห่งชาติ และต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ หากฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Continue reading

ประเมินผลการทำงานของชาว Developer…ไม่ได้วัดกันแค่ Technical Skills

ประเมินผลการทำงานของชาว Developer…ไม่ได้วัดกันแค่ Technical Skills เป็น Developer เขียน Code ทำ Web / App ส่งลูกค้าก็จบแล้ว ประเมินผ่าน/ไม่ผ่าน ก็แค่เรื่องเขียน Code ….No No No! ใครว่าแค่เขียน Code เก่งแล้วผลการประเมินจะออกมาดีเลิศ . หลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการทำงานของชาว IT คงจะคิดว่า การที่ Developer / Programmer / หรือชาว IT ในส่วนงานอื่น ๆ ได้ต้องรับการประเมินการปฏิบัติงานเนี่ย เขาคงวัดกันที่ Technical Skills เป็นหลัก เช่น Coding ได้ วิเคราะห์ปัญหา แก้ Bug รันระบบได้ Website หรือ Application ที่ทำขึ้นใช้งานได้ตรงใจลูกค้า ก็เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริง การวัดผลการทำงานไม่ได้ให้ความสำคัญกับแค่เรื่อง Technical อย่างเดียว ยังมีตัวชี้วัดในหลายด้านที่มีความสำคัญไม่แพ้กันอีกหลายข้อเลยค่ะ . Communication Skills

Continue reading

ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล ใครว่าไม่ต่าง…คุณใช้ถูกหรือยัง ?

ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล ใครว่าไม่ต่าง…คุณใช้ถูกหรือยัง ? ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล หลายคงคุ้นเคยกับคำว่า ประสิทธิภาพ มากกว่า แต่ก็คงเคยได้ยินคำว่า ประสิทธิผล มาด้วยเช่นกัน จริงแล้ว 2 คำนี้มีความหมายที่ต่างกันอยู่ บางคนเลือกใช้คำผิดบริบท ทำให้สื่อความหมายผิดได้เลยนะคะ ถามว่าต่างกันแค่ไหน ก็ต่างกันแบบไม่สามารถเอามาใช้แทนกันได้ เพราะมันเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกันอยู่ อาจดูเล็กน้อยแต่ใช้ผิดก็ความหมายเปลี่ยนได้เลย…แล้วที่หลาย ๆ คนเข้าใจอยู่นั้นถูกหรือยังนะ? . ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการทำงานให้เกิดผลจากการทำงาน  บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเป็นไปตามสิ่งที่คาดหวัง เช่น เสร็จทันเวลา ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร ผ่าน QC หรือ มีคุณภาพตามที่ระบุไว้ โดยผลที่เกิดขึ้นจะเป็นเชิงปริมาณ (ตัวเลข) ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยหลักของ ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เวลา และ คุณภาพ . ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานที่บรรลุเป้าหมายและได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือคาดหวังไว้ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เป้าหมายที่ใช้วัด ประสิทธิผล

Continue reading

Power Skills คืออะไร? เทรนด์ใหม่ แห่งยุค 2022

Power Skills คืออะไร? เทรนด์ใหม่ แห่งยุค 2022 Power Skills เทรนด์ใหม่แห่งยุค 2022 ที่กำลังถูกพูดถึง…ว่าแต่…นี่คือของใหม่จริงหรือ? ต่างจาก Skill อื่น ๆ ไหม? แล้ว Power Skills แห่งยุค 2022 มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ? . เมื่อพูดถึง Skills หรือทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า Hard Skills และ Soft Skills กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ Hard Skills คือ ทักษะหรือความสามารถที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งในแต่ละสายอาชีพ ก็จะมี Head Skills ที่แตกต่างกันไป เช่น นักบัญชีต้องมีความรู้ทางด้วนบัญชีทำงบการเงิน สถาปนิกต้องมีทักษะด้านการคำนวณและการเขียนแบบ สาย IT ก็ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ แล้ว Soft Skills หละ? Soft Skills ก็คือ ทักษะหรือความสามารถเฉพาะบุคคล เป็นเรื่องของอารมณ์ ความคิด

Continue reading

เมื่อ Gen Z กำลังครองตลาดแรงงาน องค์กรต้องรับมืออย่างไรให้ไปกันรอด

เมื่อ Gen Z กำลังครองตลาดแรงงาน องค์กรต้องรับมืออย่างไรให้ไปกันรอด… ยุคของ Gen Z เด็กรุ่นใหม่ ไฟแรง แซงทุกโค้ง กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  (และอาจเป็นส่วนใหญ่ในอนาคต)  องค์กรที่ยังคุ้นเคยกับการทำงานกันแบบเดิม ๆ ความคิดเดิม ๆ วิธีการเดิม ๆ อาจจะไม่ทันใจวัยรุ่น Gen Z สักเท่าไร แต่หากจะปฏิเสธไม่ร่วมงานกับเด็กรุ่นนี้ ก็คงไม่มีความคิดใหม่ ๆ ไอเดียเจ๋ง ๆ มาขับเคลื่อนองค์กร ทำให้ต้องย่ำอยู่กับที่เป็นแน่ แถมตลาดแรงงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็เต็มไปด้วยเด็กรุ่นใหม่ คนรุ่นเก่าก็ตบเท้ารอเกษียณ แล้วองค์กรจะทำอย่างไร หากต้องปรับตัวเพื่อรองรับความไฟแรงของวัยรุ่น Gen Z ที่จะทำให้พวกเขาแสดงศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร โดยไม่ทำให้เหล่าผู้อาวุโสที่อยู่มาก่อนเกิด Culture Shock และองค์กรยังคงรักษาเด็ก ๆ Gen Z ให้ทำงานกันไปยาว ๆ ได้… . Gen Z คือ คำนิยามของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ.

Continue reading

Agile คืออะไร ทำไมฮิต?

Agile คืออะไร ทำไมฮิต? “Agile” หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ ยิ่งองค์กรยุคใหม่มักจะพูดถึงการทำงานแบบ Agile กันมาก แล้วมันคืออะไร? ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจริงหรือ? แล้วข้อเสียหละ? . Agile (เอไจล์ หรือ อะจาล์ว) เป็นแนวคิดการทำงานในยุค Digital องค์กรยุคใหม่หลายแห่งนำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงาน เป็นวิธีการทำงานที่เน้น ‘ผลลัพธ์’ มากกว่า ‘ขั้นตอน’ โดยเป็นการนำบุคลากรจากหลาย ๆ สายงานมาทำงานร่วมกันเป็นทีม เน้นการสื่อสารและประสานงานกัน กำหนดเป้าหมายการทำงานเป็นระยะ ๆ สามารถส่งมอบชิ้นงาน หรืออัปเดตความคืบหน้ากันภายในระยะเวลาอันสั้น เน้นที่การรับรู้ข้อผิดพลาด หาทางแก้ไขปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด หัวใจของการทำงานแบบ Agile คือ “การสื่อสาร” การสื่อสาร ระหว่างทีมงานนั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานแบบ Agile เนื่องจากทีมงานประกอบด้วยบุคลากรจากหลายส่วนที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต่างกัน ดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานจะช่วยให้ทีมดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการสื่อสาร คือ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะการทำงานแบบ Agile นั้น บุคลากรทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของทีม อะไรที่ต้องเพิ่ม ต้องปรับ ต้องแก้ไข ก็ควรเป็นความรับผิดชอบตนเองของคน ๆ

Continue reading

กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : สัญญาจ้างงาน…ไม่ต้องเซ็นก็เป็น ‘สัญญา’ ได้

กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : สัญญาจ้างงาน…ไม่ต้องเซ็นก็เป็นสัญญาได้ สัญญาการจ้างงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตกลงจ้างงานกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพราะนี่คือ ‘หลักฐาน’ ที่แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนั้นสมบูรณ์ แล้วสัญญาแบบไหนที่นายจ้างควรจัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้ผิดต่อหลักกฎหมายและลูกจ้างจะไม่โดนเอาเปรียบ . ‘สัญญา’ คืออะไร ? สัญญาการจ้างงาน ตามกฎหมายแรงงาน คือ สัญญาการตกลงว่าจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่งหากตกลงด้วยวาจาทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายยอมรับแล้ว ก็ถือเป็นสัญญาจ้างงานแล้ว และเมื่อลูกจ้างลงมือทำงานให้นายจ้าง ก็ถือว่าสัญญาเป็นอันสมบูรณ์ แต่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง องค์กรแทบทุกแห่งจะจัดทำเป็น ‘หนังสือสัญญาจ้าง’ ซึ่งจะระบุข้อมูลองค์กร รายละเอียดของงาน ข้อกำหนด เงื่อนไขการทำงานต่าง ๆ ให้เข้าใจและรับรู้ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งต้องไม่ขัดกับกฎหมายแรงงาน ไม่เช่นนั้น สัญญานั้นจะกลายเป็นโมฆะ นอกจากนั้น หากไม่มีการทำหนังสือสัญญาหรือตกลงกันด้วยวาจา แต่อาจมีกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานพร้อมจ่ายค่าจ้างให้ แต่ไม่ได้ตกลงกันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นการตกลงจ้างงานโดยปริยาย ก็ถือเป็นสัญญาจ้างได้เช่นกัน . ปพพ. มาตรา ๕๗๕ บัญญัติว่า “อันว่าสัญญาจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะจ่ายสินจ้างให้ตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้” . พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

Continue reading

กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย หยุดได้กี่วันกันนะ…?

กฎหมายน่ารู้ ฉบับ HR มือใหม่ : วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย หยุดได้กี่วันกันนะ…? วันหยุด วันลา ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่องค์กรมอบให้พนักงาน แล้ววันลาที่ HR มอบให้ลูกจ้างนั้น เป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะ บางที่ให้วันหยุดและสิทธิ์ในการลาหยุดมากจนรู้สึกว่า องค์กรนี้ใจดีจังเลย ในขณะที่บางที่นั้น วันหยุดตามประเพณียังต้องไปทำงาน แถมสิทธิ์ในการลาหยุดนั้นน้อยกว่าที่อื่น ๆ . บทความนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุดตามกฎหมาย และสิทธิ์ในการลาหยุดตามกฎหมาย ที่ทั้ง HR และผู้ปฏิบัติงานต้องทราบ!!! HR เองก็จะต้องดูแลสิทธิ์ส่วนนี้ให้ครอบคลุมเพื่อป้องกันการฟ้องร้องทางกฎหมาย ในส่วนของลูกจ้างก็ต้องทราบไว้เพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบนะคะ . มาพูดถึง เวลาทำงาน และเวลาพัก กันก่อน กฎหมายกำหนดให้เวลาการทำงานของลูกจ้าง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ – หากเป็นงานด้านพาณิชยกรรม หรืองานทั่วไป จะให้ทำงาน ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ส่วนมากก็จะทำงานกัน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ – หากเป็นงานอันตรายต่อสุขภาพตามกฎกระทรวง จะให้ทำงาน ไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน และ ไม่เกิน 42

Continue reading

Optimistic HR Recruitment works with top local and international businesses, as well as mid-sized corporations in the Thai market in the area of human resource development and recruitment services, as well as strategic consulting services in the IT and software fields.

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิวชั่นโซลูชั่น จำกัด

77/148 ชั้น 34 อาคารสินสาธรถ. คุ้งธนบุรีแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร 10600